Individuele studietoelage

Hebt u een arbeidsbeperking en studeert u? Of gaat u studeren? Dan kunt u mogelijk een individuele studietoeslag krijgen. Deze is maximaal 38 % van de bijstandsnorm die voor u geldt. De studietoelage betalen we een keer per jaar uit.

U krijgt de individuele studietoelage als:

  • u 18 jaar of ouder bent;
  • u een arbeidsbeperking hebt en daardoor niet het minimumloon kan verdienen, maar wel mogelijkheden voor arbeid hebt;
  • u recht hebt op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000 of op een bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • uw eigen vermogen als alleenstaande niet hoger is dan € 6.295;
  • gehuwden en alleenstaande ouders mogen niet meer dan € 12.590 eigen vermogen hebben;
  • u in de afgelopen 12 maanden niet eerder studietoeslag hebt gekregen.
Studietoeslag aanvragen

Vraag over studietoelage?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met ons loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur.