Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Is uw inkomen op of onder bijstandsniveau? En hebt u ook geen eigen geld? Dan kunt u misschien de gemeentelijke belastingen en de heffingen van het waterschap laten kwijtschelden.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de 'Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland'.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Dan kunt u dit doen bij Sabewa Zeeland. Doe dit dan binnen 2 maanden nadat u de belastingaanslag hebt gekregen. Hierna kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.