Mantelzorg

Als mantelzorger zorgt u voor uw partner, een familielid of iemand uit uw naaste omgeving. Mantelzorg komt voor in alle mogelijke situaties.

Mantelzorgers hebben 1 ding met elkaar gemeen: ze zorgen vaak lang en onbetaald voor iemand anders. 

1 op de 3 Nederlanders is mantelzorger. Veel mantelzorgers doen dat gewoon. Maar kan mantelzorg ook erg zwaar zijn. Zeker als iemand mantelzorg moeten combineren met werk en een eigen gezin. 

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen soms ook zelf wel wat hulp en ondersteuning gebruiken. Via de 3-minutencheck (pdf, 174 KB) kunt u nagaan of u te zwaar belast bent.

Voor mantelzorgers zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Naast bijvoorbeeld dagbesteding of opvang voor degene die mantelzorg krijgt, zijn er ook andere oplossingen. Dat kan via het Ondersteuningsfonds mantelzorg. Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van SMWO of met ons.

Mantelzorg door jongeren

Ook jongeren (tot 24 jaar) kunnen al op jonge leeftijd voor iemand moeten zorgen. Bijvoorbeeld als iemand binnen het gezin chronisch ziek is of een lichamelijke of psychische beperking heeft.

Mantelzorger zijn heeft veel invloed op het leven van een jonger iemand. Kijk voor meer info en tips op vanzelfsprekendjmz.nl of jong-zorgen.nl.