Mantelzorgwoning

  • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
  • U kunt een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
  • U kunt een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Meer informatie en de belangrijkste regels vindt u op mantelzorg.nl.

Als u een mantelzorgwoning wilt gaan bouwen kunt u uw (ontwerp)plan ter beoordeling voorleggen aan de afdeling Ruimte en Milieu tijdens een vooroverleg.

Uitgebreidere informatie over wat vergunningvrij is toegestaan, vindt u op omgevingsloket.nl.