Omgevingsvergunning, vooroverleg

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u uw bouwplan ter beoordeling voorleggen aan de afdeling Ruimte en Milieu. Het voorleggen van uw plan doet u schriftelijk.

Er wordt door ons getoetst of:

  • u een omgevingsvergunning nodig hebt;
  • het plan past binnen het omgevingsplan;
  • het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Na afhandeling van het vooroverleg hebt u duidelijkheid over de haalbaarheid van uw bouwplannen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Toevoegen bij uw aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg hebben we onderstaande gegevens van u nodig:

  • Situatietekening met maatvoering van het terrein. Hierop is aangegeven waar het bouwwerk precies komt. (bestaande en nieuwe toestand).
  • Plattegronden, geveltekeningen en doorsneden, met maatvoering (bestaande en nieuwe toestand).
  • Detailtekeningen (bij monumenten).
  • Lijst met kleuren en materialen.
  • Foto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

Bij een tuinhuisje hoeft u alleen een verkoopfolder, een situatietekening en foto’s aan te leveren.

Kosten

Het behandelen van een vooroverleg kost € 100. Als u daarna besluit om een omgevingsvergunning aan te vragen, zullen we dit bedrag van de legeskosten aftrekken. Als na de toetsing blijkt dat er geen vergunning nodig is, dan is het vooroverleg gratis.