Omgevingsvergunning, vooroverleg

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u uw (ontwerp)plan ter beoordeling voorleggen aan de afdeling Ruimte en Milieu.

Uw plannen worden dan getoetst aan de ruimtelijke eisen die wij stellen, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. Na afhandeling van het vooroverleg hebt u duidelijkheid over de ruimtelijke haalbaarheid van uw bouwplannen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Toevoegen bij uw aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg hebben we onderstaande gegevens van u nodig:

  • gemaatvoerde situatietekening (bestaande en nieuwe toestand)
  • gemaatvoerde plattegronden, geveltekeningen en doorsneden (bestaande en nieuwe toestand)
  • detailtekeningen (bij monumenten)
  • kleur- en materiaalstaten
  • foto’s van bestaande situatie en omliggende bebouwing

Bij een tuinhuisje hoeft u alleen een verkoopfolder, gemaatvoerde situatietekening en foto’s aan te leveren.

Kosten

Vanaf 1 januari 2021 kost het behandelen van een vooroverleg € 100. Dit bedrag zal worden verrekend met de leges die bij een daadwerkelijke aanvraag omgevingsvergunning in rekening worden gebracht. Mocht uit het vooroverleg blijken dat het ingediende plan vergunningvrij uitgevoerd kan worden, dan zullen wij de kosten niet in rekening brengen.