Ondersteuningsfonds mantelzorg

Mensen die langdurig voor een naaste zorgen worden mantelzorger genoemd.
Mantelzorg kan uit allerlei taken bestaan, zoals boodschappen doen, huishoudelijke  taken, klusjes in en rond de woning etc.

Glijdende schaal

Mantelzorg begint vaak geleidelijk maar als degene voor wie men zorgt verder achteruitgaat kan het voor een mantelzorger zwaar worden. De mantelzorger kan overbelast raken. Voor mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te worden is ondersteuning mogelijk. Direct of indirect door bestaanbare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie de mantelzorger zorgt.  Zo’n reguliere voorziening kan worden verstrekt als maatwerkverstrekking binnen de Wmo.

Ondersteuningsfonds voor niet reguliere oplossingen

Toch kan er behoefte zijn aan een oplossing die buiten de bestaande paden ligt en die optimaal aansluit op wat de mantelzorger op dat moment nodig heeft. Speciaal voor dit soort individuele oplossingen heeft de gemeente het Ondersteuningsfonds mantelzorgers opgericht. Neem voor de mogelijkheden contact op met het Steunpunt mantelzorg of het loket Samenleving en zorg, telefoon 0111 452 280.