Samenstelling college van BenW

J. Chr. (Jack) van der Hoek (burgemeester)

Jack van der Hoek, burgemeester

Telefoon (0111) 452 190
E-mail Jack  (via bestuurssecretariaat)

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid (waaronder handhaving, politie, brandweer en strandveiligheid).
 • Bijzondere wetten (waaronder evenementen en horecavergunningen).
 • Bestuurlijke coördinatie.
 • Juridische zaken.
 • Bestuurlijke samenwerking binnen en buiten Zeeland.
 • Kabinetszaken en representatie (waaronder Koninklijke onderscheidingen).
 • Integriteit(-sbeleid).
 • Internationale betrekkingen/Europese Gemeenschap.

A.M.J. (Jacqueline) van Burg (wethouder)

Wethouder Jacqueline van Burg

1e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 181
E-mail Jacqueline
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille Leefomgeving

 • Ruimtelijke ordening.
 • Stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en wijkvernieuwing.
 • Havens.
 • Openbare werken.
 • Kunst en cultuur.
 • Materieel erfgoed en immaterieel erfgoed.

D.P.W (Daniël) Joppe (wethouder)

Wethouder Daniel Joppe

2e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 188
E-mail Daniël
Politieke partij: CDA

Portefeuille Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport

 • Recreatie, toerisme en watersport.
 • Economische zaken.
 • Volkshuisvesting.
 • Maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, gemeentelijk zwembad, sporthallen.
 • Sport.
 • Onderwijshuisvesting.
 • Financiën en belastingen.

J.G. (Ankie) Smit (wethouder)

Wethouder Ankie Smit

4e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 189
E-mail Ankie
Politieke partij: GroenLinks

Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Welzijn

 • Energie en klimaat ( (inclusief energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptatie).
 • Milieu.
 • Natuur en dierenwelzijn (inclusief biodiversiteit).
 • Verkeer, vervoer en parkeren.
 • Welzijn en volksgezondheid.

H.L.K. (Hanno) Canters (wethouder)

Wethouder Hanno Canters

5e locoburgemeester

Telefoon:
E-mail Hanno
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille

 • Communicatie en voorlichting.
 • Netwerksamenleving (participatie).
 • Interne zaken.
 • Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening).
 • Personeel en organisatie.
 • Stadsraden en dorpsraden.
 • Projecten waaronder bestuurskracht stadsraden, wijkraden en dorpsraden, herijken subsidiebeleid, proces sturingsfilosofie Omgevingswet, invoering Omgevingswet en renovatie kademuren Oude Haven.

Tijdelijke verdeling portefeuille wethouder Paula Schot

Wethouder Paula Schot heeft besloten haar taken tijdelijk neer te leggen.

Het college van B en W (met uitzondering van wethouder Schot) is tot de volgende tijdelijke verdeling van haar portefeuille gekomen:

 • Sociaal domein, inclusief armoede: wethouder Jacqueline van Burg.
 • Landbouw, visserij, water en onderwijs en arbeidsmarkt: wethouder Daniël Joppe.
 • ⁠Onderzoek Berenschot & Zuidhoek: wethouder Hanno Canters.

S.J.A. (Simone) Bronsveld

Simone Bronsveld - gemeentesecretaris

gemeentesecretaris/algemeen directeur

Telefoon (0111) 452 173
E-mail Simone