Samenstelling college van BenW

J. Chr. (Jack) van der Hoek (burgemeester)

Jack van der Hoek, burgemeester

Telefoon (0111) 452 190
E-mail Jack  (via bestuurssecretariaat)

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid (waaronder handhaving, politie, brandweer en strandveiligheid)
 • Bijzondere wetten (waaronder evenementen en horecavergunningen)
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke samenwerking binnen en buiten Zeeland
 • Kabinetszaken en representatie (waaronder Koninklijke onderscheidingen)
 • Integriteit(-sbeleid)
 • Internationale betrekkingen/Europese Gemeenschap

 

A.M.J. (Jacqueline) van Burg (wethouder)

Wethouder Jacqueline van Burg

1e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 181
E-mail Jacqueline
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille Leefomgeving:

 • Ruimtelijke ordening
 • Stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en wijkvernieuwing
 • Havens
 • Openbare werken
 • Kunst en cultuur
 • Materieel erfgoed en immaterieel erfgoed

 

D.P.W (Daniël) Joppe (wethouder)

Wethouder Daniel Joppe

2e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 188
E-mail Daniël
Politieke partij: CDA

Portefeuille Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport:

 • Recreatie, toerisme en watersport
 • Economische zaken
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, gemeentelijk zwembad, sporthallen
 • Sport
 • Onderwijshuisvesting
 • Financiën en belastingen

 

P. (Paula) Schot (wethouder)

Wethouder Paula Schot

3e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 194
E-mail Paula
Politieke partij: SGP

Portefeuille Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt

 • Sociaal domein (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg)
 • Armoedebeleid
 • Onderwijs exclusief onderwijshuisvesting
 • Arbeidsmarkt
 • Landbouw, visserij en water

 

J.G. (Ankie) Smit (wethouder)

Wethouder Ankie Smit

4e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 189
E-mail Ankie
Politieke partij: GroenLinks

Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Welzijn: 

 • Energie en klimaat ( (inclusief energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptatie)
 • Milieu
 • Natuur en dierenwelzijn (inclusief biodiversiteit)
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Welzijn en volksgezondheid

 

H.L.K. (Hanno) Canters (wethouder)

Wethouder Hanno Canters

5e locoburgemeester

Telefoon:
E-mail Hanno
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille:

 • Communicatie en voorlichting
 • Netwerksamenleving (participatie)
 • Interne zaken
 • Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening)
 • Personeel en organisatie
 • Stadsraden en dorpsraden
 • Projecten waaronder bestuurskracht stadsraden, wijkraden en dorpsraden, herijken subsidiebeleid, proces sturingsfilosofie Omgevingswet, invoering Omgevingswet en renovatie kademuren Oude Haven

S.J.A. (Simone) Bronsveld

Simone Bronsveld - gemeentesecretaris

gemeentesecretaris/algemeen directeur

Telefoon (0111) 452 173
E-mail Simone