Samenstelling college van BenW

J. Chr. (Jack) van der Hoek (burgemeester)

Burgemeester Jack van der Hoek, met ambtsketen, zit op een bank in de hal van het gemeentehuis

Telefoon (0111) 452 190
E-mail Jack  (via bestuurssecretariaat)

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid (waaronder handhaving, politie, brandweer en strandveiligheid)
 • Bijzondere wetten (waaronder evenementen en horecavergunningen)
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke samenwerking binnen en buiten Zeeland
 • Kabinetszaken en representatie (waaronder Koninklijke onderscheidingen)
 • Integriteit(-sbeleid)
 • Internationale betrekkingen/Europese Gemeenschap

 

A.M.J. (Jacqueline) van Burg (wethouder)

1e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 181
E-mail Jacqueline
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille Leefomgeving:

 • Ruimtelijke ordening
 • Stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing en wijkvernieuwing
 • Havens
 • Openbare werken
 • Kunst en cultuur
 • Materieel erfgoed en immaterieel erfgoed

 

D.P.W (Daniël) Joppe (wethouder)

2e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 188
E-mail Daniël
Politieke partij: CDA

Portefeuille Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport:

 • Recreatie, toerisme en watersport
 • Economische zaken
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, gemeentelijk zwembad, sporthallen
 • Sport
 • Onderwijshuisvesting
 • Financiën en belastingen

 

P. (Paula) Schot (wethouder)

3e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 194
E-mail Paula
Politieke partij: SGP

Portefeuille Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt

 • Sociaal domein (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg)
 • Armoedebeleid
 • Onderwijs exclusief onderwijshuisvesting
 • Arbeidsmarkt
 • Landbouw, visserij en water

 

J.G. (Ankie) Smit (wethouder)

4e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 189
E-mail Ankie
Politieke partij: GroenLinks

Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Welzijn: 

 • Energie en klimaat ( (inclusief energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptatie)
 • Milieu
 • Natuur en dierenwelzijn (inclusief biodiversiteit)
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Netwerksamenleving
 • Welzijn en volksgezondheid

 

H.L.K. (Hanno) Canters (wethouder)

5e locoburgemeester

Telefoon:
E-mail Hanno
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille:

 • Communicatie en voorlichting
 • Interne zaken
 • Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening)
 • Personeel en organisatie
 • Stadsraden en dorpsraden
 • Projecten waaronder bestuurskracht stadsraden, wijkraden en dorpsraden, herijken subsidiebeleid, proces sturingsfilosofie Omgevingswet, invoering Omgevingswet en renovatie kademuren Oude Haven

G.J. (Gertjan) Benou

waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur

Telefoon (0111) 452 217
E-mail Gertjan