Samenstelling college van BenW

J. Chr. (Jack) van der Hoek (burgemeester)

Burgemeester Jack van der Hoek, met ambtsketen, zit op een bank in de hal van het gemeentehuis
burgemeester Jack van der Hoek

Telefoon (0111) 452 190
E-mail Jack  (via bestuurssecretariaat)

Portefeuille

 • openbare orde en veiligheid waaronder (gemeente)politie
 • bijzondere wetten waaronder evenementen en horecavergunningen
 • bestuurlijke coördinatie
 • juridische zaken waaronder deregulering
 • bestuurlijke samenwerking

Nevenfuncties Jack

A.M.J. (Jacqueline) van Burg (wethouder)

Portretfoto van wethouder Jacqueline van Burg
wethouder Jacqueline van Burg

1e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 181
E-mail Jacqueline
Politieke partij: Leefbaar Schouwen-Duiveland

Portefeuille Leefomgeving

 • stads- en dorpsraden
 • ruimtelijke ordening
 • landbouw, visserij en havens
 • openbare werken
 • kunst, cultuur en monumenten

Nevenfuncties Jacqueline

D.P.W (Daniël) Joppe (wethouder)

Portretfoto van wethouder Daniel Joppe
wethouder Daniel Joppe

2e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 188
E-mail Daniël
Politieke partij: CDA

Portefeuille Economische zaken, maatschappelijke voorzieningen en sport

 • recreatie, toerisme en watersport
 • economische zaken
 • volkshuisvesting
 • maatschappelijke voorzieningen inclusief onderwijshuisvesting
 • sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen
 • personeel en organisatie
 • financiën en belastingen

Nevenfuncties Daniël

P. (Paula) Schot (wethouder)

Portretfoto van wethouder Paula Schot
wethouder Paula Schot

3e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 194
E-mail Paula
Politieke partij: SGP

Portefeuille Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt

 • sociaal domein (Participatiewet,
  Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg)
 • water
 • onderwijs (exclusief onderwijshuisvesting)
 • arbeidsmarkt

Nevenfuncties Paula

J.G. (Ankie) Smit (wethouder)

Portretfoto van wethouder Ankie Smit
wethouder Ankie Smit

4e locoburgemeester

Telefoon (0111) 452 189
E-mail Ankie
Politieke partij: GroenLinks

Portefeuille Energietransitie, welzijn en volksgezondheid 

 • energietransitie
 • milieu (inclusief reiniging en afvalwater)
 • verkeer, vervoer en parkeren
 • welzijn en volksgezondheid
 • communicatie en voorlichting
 • interne zaken
 • optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening)

Nevenfuncties Ankie

M.K. (Marieke) van den Heuvel

Portretfoto van secretaris Marieke van den Heuvel
gemeentesecretaris Marieke van den Heuvel

gemeentesecretaris/algemeen directeur

Telefoon (0111) 452 120
E-mail Marieke