Nevenfuncties collegeleden

Gemeentebestuurders zijn wettelijk verplicht hun nevenfuncties en -werkzaamheden op te geven. Ook is het verplicht dit openbaar te maken. 
Hieronder staat per collegelid een overzicht.

Nevenfuncties, voortvloeiend uit zijn ambt

 • Lid algemeen bestuur veiligheidsregio Zeeland.
 • Lid regionaal college politie Zeeland West- en Midden-Brabant.
 • Lid districtscollege politie Oosterscheldebekken.
 • Voorzitter Stuurgroep 'laat ze niet (ver)zuipen'.
 • Voorzitterschap van de Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.
 • Lid van de Stuurgroep verwarde personen.
 • Lid klankbordgroep Milieu.
 • Lid AB Vereniging Zeeuwse Gemeenten.

Overige nevenfuncties

Onbetaald, niet q.q.

 • Ambassadeur Nationaal Holocaust Museum i.o.
 • Ambassadeur Global Goals gemeenten Zeeland.
 • Ambassadeur Stichting Sophie.
 • Voorzitter KNRM Neeltje Jans.

Nevenfuncties voortvloeiend uit haar ambt

 • Lid AB Zeeuwse Muziekschool.

Overige nevenfuncties

 • geen

Nevenfuncties voortvloeiend uit zijn ambt

 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Delta NV.
 • Plaatsvervangend lid POVV.
 • Plaatsvervangend lid Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
 • Plaatsvervangend lid OLAZ.

Overige nevenfuncties

 • geen

Nevenfuncties voortvloeiend uit haar ambt

 • Voorzitter AB Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).
 • Voorzitter Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp.
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Jeugd.
 • Lid Stuurgroep Participatielab.
 • Lid De Zeeuwse Werkkamer namens de SW-bedrijven.
 • Lid AB Regionaal Bureau voor Leerlingzaken (RBL).
 • Lid Regionale Educatie Agenda (REA).
 • Lid Regieteam Zuidwestelijke Delta.
 • Lid Bestuurlijke team Zuidwestelijke Delta namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten.
 • Lid AB Nationaal Park Oosterschelde.
 • Lid Bestuurlijk Overleg Grevelingen.
 • Lid Bestuurlijk Overleg Getij Grevelingen.
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij.
 • Ambassadeur Alzheimer Zeeland.
 • Ambassadeur Stichting De Haven. 

 

Overige nevenfuncties

 • Aandeelhouder Schot Leenstra Asset Management BV; bezoldigd - resultaatafhankelijk.
 • Lid Raad van Toezicht Samergo, bezoldigd. 
 • Lid Raad van Toezicht SOPOGO, bezoldigd.

Nevenfuncties voortvloeiend uit haar ambt

 • Voorzitter Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
 • Lid Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer.
 • Lid AB GGD Zeeland.
 • Lid DB OLAZ.
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG).
 • Lid AB vereniging van kustgemeenten KIMO.
 • Lid stuurgroep Zeeuws Energie Akkoord.
 • Plaatsvervangend lid algemene vergadering van aandeelhouders Delta NV.
 • Plaatsvervangend lid Commissie Georganiseerd Overleg.

Overige nevenfuncties

 • geen