Nevenfuncties collegeleden

Gemeentebestuurders zijn wettelijk verplicht opgaaf te doen van hun nevenfuncties en -werkzaamheden. Een en ander moet vervolgens openbaar worden gemaakt. 
Een overzicht zal ook permanent ter inzage liggen voor het publiek. Hieronder treft u per collegelid een overzicht aan.

nevenfuncties, voortvloeiend uit zijn ambt:

 • lid algemeen bestuur veiligheidsregio Zeeland;
 • lid regionaal college politie Zeeland West- en Midden-Brabant;
 • lid districtscollege politie Oosterscheldebekken;
 • voorzitter Stuurgroep “laat ze niet (ver)zuipen”;
 • voorzitterschap van de Regionaal Informatie- en Expertisecentrum;
 • lid van de Stuurgroep verwarde personen;
 • lid klankbordgroep Milieu
 • lid AB Vereniging Zeeuwse Gemeenten

overige nevenfuncties:

Onbetaald, niet q.q.

 • Ambassadeur Nationaal Holocaust Museum i.o.
 • Ambassadeur Global Goals gemeenten Zeeland
 • Ambassadeur Stichting Sophie
 • voorzitter KNRM Neeltje Jans

nevenfuncties

 • geen

nevenfuncties voortvloeiend uit haar ambt:

 • lid AB Zeeuwse Muziekschool

nevenfuncties

 • geen

nevenfuncties voortvloeiend uit zijn ambt:

 • lid algemene vergadering van aandeelhouders Delta NV
 • plv. lid POVV
 • plv. lid Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 • plv. lid OLAZ

nevenfunctie

 • aandeelhouder Schot Leenstra Asset Management BV; bezoldigd - resultaatafhankelijk
 • lid Raad van Toezicht Samergo, bezoldigd 
 • lid Raad van Toezicht SOPOGO, bezoldigd

nevenfuncties voortvloeiend uit haar ambt

 • voorzitter AB Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
 • voorzitter Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp
 • voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Jeugd
 • lid Stuurgroep Participatielab
 • lid De Zeeuwse Werkkamer namens de SW-bedrijven
 • lid AB Regionaal Bureau voor Leerlingzaken (RBL)
 • lid Regionale Educatie Agenda (REA)
 • lid Regieteam Zuidwestelijke Delta
 • lid Bestuurlijke team Zuidwestelijke Delta namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten
 • lid AB Nationaal Park Oosterschelde
 • lid Bestuurlijk Overleg Grevelingen
 • lid Bestuurlijk Overleg Getij Grevelingen
 • lid Bestuurlijk Platform Visserij
 • ambassadeur Alzheimer Zeeland 
 • ambassadeur Stichting De Haven 

nevenfuncties

 • geen

nevenfuncties voortvloeiend uit haar ambt

 • voorzitter Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 • lid Prov. Overleg Verkeer en Vervoer
 • lid AB GGD Zeeland
 • lid DB OLAZ
 • lid Bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG)
 • lid AB vereniging van kustgemeenten KIMO
 • lid stuurgroep Zeeuws Energie Akkoord
 • plaatsvervangend lid algemene vergadering van aandeelhouders Delta NV
 • plaatsvervangend lid Commissie Georganiseerd Overleg