Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn in goede harmonie en op constructieve wijze formatiebesprekingen gevoerd. Dit was tussen de fracties van Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA, SGP en GroenLinks. De coalitiepartijen hebben het Coalitieakkoord 2022 - 2026 gepresenteerd, met als titel SAMEN KOERS HOUDEN.

Het coalitieakkoord kunt u hieronder downloaden: