Besluiten college van BenW

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten worden na vaststelling op de website gepubliceerd.

Archief oudere besluiten

Voor besluiten van B en W die niet meer op deze pagina staan verwijzen we u naar het archief van de gemeentelijke website:

In het archief kunt u via de kalender aan de linkerzijde zoeken naar de gewenste datum.