Besluiten college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdag. De besluiten worden na vaststelling op de website gepubliceerd.

Archief oudere besluiten

Voor besluiten van BenW die niet meer op deze pagina staan verwijzen we u naar het archief van de gemeentelijke website:

In het archief kunt u via de kalender aan de linker zijde zoeken naar de gewenste datum.