Uitkering oudere zelfstandigen

Bent u een ondernemer en ouder dan 55 jaar? En moet u uw bedrijf stopzetten omdat u te weinig inkomen hebt? Dan kunt u misschien financiële ondersteuning krijgen tot de AOW-leeftijd. Dit heet de IOAZ. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De IOAZ vult het totale (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau.

Wanneer kan ik als zelfstandige een IOAZ-uitkering aanvragen?

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan minstens de laatste 3 jaar als zelfstandige.
  • U hebt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. 
  • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 27.493 (bedrag in 2023). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 31.829 (2023). De gemeente zal dit onderzoeken.
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
  • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

U kunt via de knip hieronder een IOAZ-uitkering aanvragen. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.

Inloggen met DigiD IOAZ uitkering aanvragen

Hoogte van de IOAZ-uitkering

Hoe hoog de IOAZ-uitkering is, hangt af van uw inkomen. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat voor u geldt.

Voor het bepalen van de hoogte van de IOAZ-uitkering kijken we ook naar uw eigen vermogen. En naar uw pensioen als dat boven een bepaalde grens is.

Voor de hoogte van de IOAZ uitkering en de vrijstellingsgrenzen kunt u kijken op rijksoverheid.nl.