Uitkering oudere zelfstandigen

Bent u een ondernemer en ouder dan 55 jaar? En moet u uw bedrijf stopzetten omdat u te weinig inkomen hebt? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering krijgen.

Wanneer kunt u als zelfstandige een IOAZ-uitkering aanvragen?

  • Als u tussen de 55 en de AOW-leeftijd bent.
  • Als u minimaal 10 jaar hebt gewerkt, waarvan minimaal 3 jaar als zelfstandige.
  • Als u minimaal 1.225 uur per jaar uw bedrijf hebt gevoerd. Werkte uw partner mee in het bedrijf? Dan is de verdeling minimaal 875 uur per jaar voor u als aanvrager en voor uw partner minimaal 525 uur.
  • Als u de laatste 3 boekjaren minder dan € 21.861 bruto per jaar met uw bedrijf hebt verdiend. Werkte uw partner mee in het bedrijf? En ontving hij of zij een meewerkvergoeding of een winstaandeel? Dan tellen deze inkomsten ook mee. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur en eventuele heffingskortingen tellen niet mee.
  • Als u verwacht dat uw inkomen niet meer dan € 23.115 bruto per jaar bedraagt.
Inloggen met DigiD IOAZ uitkering aanvragen

Hoogte van de IOAZ-uitkering

Hoe hoog de IOAZ-uitkering is, hangt af van uw inkomen. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau dat voor u geldt.

Voor het bepalen van de hoogte van de IOAZ-uitkering kijken we ook naar uw eigen vermogen. En naar uw pensioen als dat boven een bepaalde grens is.

Voor de hoogte van de IOAZ uitkering en de vrijstellingsgrenzen kunt u kijken op rijksoverheid.nl.

Bent u zelfstandige en gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een IOAZ uitkering.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Tussen het moment dat u de uitkering aanvraagt en uw bedrijf mag maximaal 1,5 jaar zitten.
  • U doet uw best om zo snel mogelijk een baan te vinden. Dit heet een sollicitatieplicht.
  • U neemt aangeboden werk aan. Ook als dat niet past bij uw opleiding en werkervaring.
  • Zijn er veranderingen in uw situatie? En kunnen deze veranderingen gevolgen hebben voor uw uitkering? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 

Deze voorwaarden gelden voor u en uw eventuele partner.