Crisisnoodopvang in Zierikzee

Het Rijk heeft via de veiligheidsregio’s alle gemeenten dringend opgeroepen om asielzoekers op te vangen. Dit om onder andere de situatie bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel op te lossen. Er zijn te weinig slaapplekken voor de mensen die daar, en in andere opvangcentra, verblijven. Mensen moeten daarom vaak op de grond of op een stoel slapen en soms zelfs op straat. Deze situatie is onhoudbaar.

De gemeente Schouwen-Duiveland geeft gehoor aan deze oproep. Vanaf 8 augustus 2022 is het voormalige schoolgebouw aan de Grachtweg 8 in Zierikzee een locatie voor crisisnoodopvang. Er kunnen hier maximaal 43 asielzoekers opgevangen worden.

Informatie 

Verdere informatie kunt u vinden op ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’. Staat uw vraag er niet bij? Stelt u deze dan via dit formulier.

De crisisnoodopvang aan de Grachtweg in Zierikzee wordt verlengd. De locatie blijft ook na 1 januari 2024 open voor opvang van asielzoekers.

Landelijk tekort aan opvangplekken

Sinds augustus 2022 vangt de gemeente 35 asielzoekers op in het voormalige schoolgebouw aan de Grachtweg in Zierikzee. Deze crisisnoodopvang werd in eerste instantie geopend voor een aantal weken. Later bleek dat de nood aan opvangplekken nog altijd hoog was. De opvang bleef daarom langer open, tot 1 januari 2024.

Nu, eind 2023, is de asielcrisis nog altijd niet opgelost. Nog steeds is er een groot tekort aan opvangplekken. Vanuit het Rijk wordt deze nood vaak benadrukt aan gemeenten. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de crisisnoodopvang in Zierikzee een jaar langer open te houden. Als crisisnoodopvang eerder niet meer nodig is, dan sluit de locatie eerder.

Ook heeft het college besloten het aantal opvangplekken uit te breiden van 35 naar maximaal 43. Er wordt een ongebruikt lokaal ingezet. Hierdoor kunnen 8 mensen extra opgevangen worden.

In gesprek met omwonenden

Voorafgaand aan het besluit zijn omwonenden uitgenodigd voor een koffiemoment om met de burgemeester in gesprek te gaan over de voorgenomen verlenging tot 1 januari 2025. Hieruit zijn geen bezwaren gekomen tegen het voornemen om de opvang langer open te houden en uit te breiden.

Burgemeester Jack van der Hoek: “Het is goed om te zien en te horen dat de opvang in Zierikzee zo goed verloopt en dat de sfeer onderling, maar ook tussen bewoners en omwonenden, zo positief is. De bewoners hebben hun draai gevonden. Veel van hen doen vrijwilligerswerk of betaald werk en de kinderen gaan naar school. Inwoners staan klaar om hen waar nodig op weg te helpen. Ik ben blij deze gastvrijheid te ervaren op Schouwen-Duiveland.”

De crisisnoodopvang in het voormalige schoolgebouw aan de Grachtweg 8 in Zierikzee wordt verlengd. De locatie blijft ook na 1 januari 2023 open voor tijdelijke opvang van asielzoekers.

Werken aan een structurele oplossing

In september gaf het Rijk aan met een structurele oplossing voor de asielcrisis te komen. Daarom hebben we toen aangegeven de crisisnoodopvang in Zierikzee in principe tot 1 januari 2023 open te houden.

Inmiddels is gebleken dat het Rijk meer tijd nodig heeft om deze structurele oplossing te realiseren. Daarom zijn alle gemeenten verzocht de crisisnoodopvanglocaties langer open te houden.

Ook na 1 januari crisisnoodopvang in Zierikzee

Wij hebben vanuit omwonenden geen bezwaren of vragen ontvangen. Daarom hebben we definitief besloten om ook na 1 januari 2023 maximaal 35 mensen in de crisisnoodopvang in Zierikzee op te vangen. Uiterlijk tot 1 januari 2024. Als crisisnoodopvang eerder niet meer nodig is, dan sluiten we de locatie eerder.

Burgemeester Jack van der Hoek: “Met de verlenging van de crisisnoodopvang dragen we als gemeente Schouwen-Duiveland ons steentje bij om uit de asielcrisis te komen. Wij hebben laten zien dat wij op Schouwen-Duiveland solidair en gastvrij zijn en niemand in de kou laten staan. Dat is, zeker in deze kersttijd, een dankbare gedachte.”

De crisisnoodopvang in het voormalige schoolgebouw van De Meie aan de Grachtweg 8 in Zierikzee wordt verlengd. De locatie blijft na 1 oktober open voor tijdelijke opvang van asielzoekers.

Verzoek vanuit het Rijk

De crisisnoodopvang in Zierikzee zou in eerste instantie tot 1 oktober geopend zijn. Inmiddels is gebleken dat ook na 1 oktober nog hulp nodig is van gemeenten in de landelijke asielcrisis. Het Rijk heeft daarom alle veiligheidsregio’s verzocht om de bestaande crisisnoodopvanglocaties langer open te houden. Ook moeten er 225 extra plaatsen crisisnoodopvang worden gerealiseerd. Dit is bovenop de 225 plaatsen die eerder afgesproken waren, dus 450 plaatsen in totaal.

Omwonenden zijn geïnformeerd

Het verzoek vanuit het Rijk is vooraf tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 19 september met omwonenden besproken. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Ook na 1 oktober crisisnoodopvang in Zierikzee

Mede op basis van het gesprek met de omwonenden heeft locoburgemeester Jacqueline van Burg besloten dat de gemeente ook na 1 oktober maximaal 35 mensen in de crisisnoodopvang opvangt. In principe tot 1 januari 2023. Tot die tijd werkt het Rijk aan een structurele oplossing voor de asielcrisis.

Locoburgemeester Jacqueline van Burg: “De crisisnoodopvang in Zierikzee is nu ruim 6 weken open. 34 mensen hebben daar een goed en veilig onderkomen. Ik ben blij dat wij ze deze plek kunnen blijven bieden en waardeer het begrip dat omwonenden hiervoor hebben.”

De afgelopen week is onderzocht of het mogelijk is om van het schoolgebouw aan de Grachtweg 8 in Zierikzee een locatie voor crisisnoodopvang van asielzoekers te maken.

Wel moest de locatie aan bepaalde voorwaarden voldoen en moest er ook voldoende personeel, medische begeleiding en toezicht beschikbaar zijn om hier daadwerkelijk mensen op te vangen. Inmiddels is duidelijk dat dit het geval is.

Daarom is besloten dat het schoolgebouw aan de Grachtweg met ingang van maandag 8 augustus een locatie voor crisisnoodopvang is en dat daar tot uiterlijk 1 oktober 2022 maximaal 35 asielzoekers worden opgevangen.

Burgemeester Jack van der Hoek: “Het is goed dat we nu definitief van start kunnen gaan met de crisisnoodopvang van 35 mensen en hen een tijdelijk onderkomen kunnen bieden. Zoals gezegd hoop ik dat deze mensen kunnen rekenen op een warme en gastvrije ontvangst, zoals we dat op Schouwen-Duiveland gewend zijn.”