Wat is de gemeenteraad?

De gemeente kent een bestuur met 3 organen, namelijk de gemeenteraad, het college van burgemeester en de wethouders en de burgemeester.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Schouwen-Duiveland en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders. 

Als dagelijks bestuur voert het college van burgemeester en wethouders uit wat de raad heeft besloten. Het college heeft eigen bevoegdheden, maar moet zich wel tegenover de gemeenteraad verantwoorden.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester is verder voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én van de gemeenteraad.