Wat is het college van BenW?

Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. We noemen het ook wel het dagelijks bestuur. 

De burgemeester is door de Koning voor een periode van 6 jaar benoemd. De burgemeester is voorzitter van het college B en W en de gemeenteraad. Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde binnen onze gemeente. 

De gemeenteraad benoemt de wethouders

Bij hun werkzaamheden krijgt het college ondersteuning van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Ook is de gemeentesecretaris de 1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Het college stelt, samen met de ambtenaren, voorstellen voor waar de gemeenteraad over beslist. Gaat de gemeenteraad akkoord? Dan zorgt het college voor de uitvoering van deze besluiten. Ook moet het college taken uitvoeren die het Rijk aan de gemeente heeft opgedragen. Binnen het college heeft ieder lid zijn eigen taken. Dit heet een portefeuilleverdeling.

Kernbestuurder

Wethouder Hanno Canters heeft in zijn portefeuille onder andere de stads-, dorps- en wijkraden. Vanuit die rol besteedt wethouder Canters extra aandacht aan alle stads- en dorpsraden.