Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen

  • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen
    We hanteren de richtlijn lichthinder om nieuwe ruimtelijke plannen te beoordelen op lichtverspreiding.

Werken

  • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan wettelijk kader
    We hanteren de richtlijn lichthinder om nieuwe ruimtelijke plannen te beoordelen op lichtverspreiding.

Verblijven

  • Toepassen stappenplan licht en duisternis bij recreatieve ontwikkelingen
    Recreatieterreinen en kampeerterreinen zorgen voor lichtuitstraling. Wij willen dit zoveel mogelijk beperken, zeker richting natuurgebieden en donkere landelijke gebieden. Nieuwe ontwikkelingen toetsen wij aan de hand van een lichtplan, conform de richtlijn lichthinder.

Eigen organisatie