Milieuklacht

Ziet of merkt u dat een bedrijf iets doet dat slecht is voor het milieu of de omgeving? Dan kunt een klacht indienen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). 

Bij de RUD Zeeland kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die veroorzaakt worden door bedrijven of werkzaamheden door bedrijven. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hieronder leest u welke melding waar thuishoort.

De RUD Zeeland behandelt:

 • Overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen:
  • geur
  • geluid
  • stof
  • licht
  • trillingshinder
  • bodemverontreiniging
  • luchtverontreiniging
 • Milieuschade veroorzaakt tijdens een incident.
 • Overlast in het buitengebied/natuurgebieden (zoals stropen, illegale houtkap).

Bel de milieuklachtenlijn op (0118) 412 323 of meld deze klachten digitaal via e-mail.

Meldingen die de RUD Zeeland níet behandelt:

Milieuoverlast (denk aan geluid, stof, geur) van grote industriële bedrijven. Bel daarvoor: DCMR Milieudienst Rijnmond: 0888 333 555

De gemeente gaat over ...

 • geluidsoverlast van een knalapparaat op een akker;
 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte;
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud;
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf;
 • sluitingstijden van horeca;
 • parkeerproblemen;
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden;
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan);
 • overlast van particulieren/ buren (niet zijnde een bedrijf).

U kunt deze meldingen digitaal doen via de 'Melding Serviceteam' bij de gemeente

De politie gaat over ...

 • openbare orde en overlast van hangjongeren;
 • overlast bij het afsteken van vuurwerk door particulieren;
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten.

Bel 0900-8844.

Overige meldingen

 • Lawaai van vliegtuigen? Bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: (0800) 022 60 33.
 • (Extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen? Bel de NVWA: (0900) 03 88.
 • Verkeerslawaai of uitlaatgassen? Bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, waterschap, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op rijkswaterstaat.nl.
 • Verontreiniging van oppervlaktewater? Bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (onswater.nl/meldpunt).
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan (0900) 88 44. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00.

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een 'chemische lucht' uit het riool.