Milieuklacht

Hebt u een klacht over meldingen van overlast door bedrijven of industrieterreinen? Neem dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD).

U kunt bij RUD Zeeland terecht voor meldingen van overlast door onder andere:

 • geur
 • geluid
 • stof
 • licht
 • trillingen

U kunt ook een melding doen wanneer u denkt dat het water of de bodem in uw omgeving verontreinigd is. In het buitengebied komt de RUD in actie bij stropen en illegale houtkap. De milieuklachtenlijn van RUD Zeeland is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer (0118) 412 323. Digitaal melden kan natuurlijk ook. Dat doet u online via milieuklachtencentrale.nl of via e-mail milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Meldingen die de RUD Zeeland níet behandelt

Milieuoverlast (denk aan geluid, stof, geur) van grote industriële bedrijven. Bel daarvoor: DCMR Milieudienst Rijnmond: (0888) 333 555

De gemeente gaat over ...

 • geluidsoverlast van een knalapparaat op een akker;
 • hondenpoep, zwerfvuil en ongedierte;
 • ophalen van huisvuil en groenonderhoud;
 • overlast van een (particuliere) open haard, allesbrander, houtkachel of vuurkorf;
 • sluitingstijden van horeca;
 • parkeerproblemen;
 • overlast bij bouw- en sloopwerkzaamheden;
 • een illegaal bedrijf in een woonhuis (betreft meestal het bestemmingsplan);
 • overlast van particulieren/ buren (niet zijnde een bedrijf).

U kunt deze meldingen digitaal doen via de 'Melding Serviceteam' bij de gemeente

De politie gaat over ...

 • openbare orde en overlast van hangjongeren;
 • overlast bij het afsteken van vuurwerk door particulieren;
 • eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten.

Bel (0900)  88 44.

Overige meldingen

 • Lawaai van vliegtuigen? Bel het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Bel Defensie voor overlast van militaire vliegtuigen: (0800) 022 60 33.
 • (Extreme) hinder bij het uitrijden van mest of verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen? Bel de NVWA: (0900) 03 88.
 • Verkeerslawaai of uitlaatgassen? Bel de wegbeheerder. Dit is de gemeente, waterschap, provincie of Rijkswaterstaat. Dit staat op de wegbeheerderskaart op rijkswaterstaat.nl.
 • Verontreiniging van oppervlaktewater? Bel het Waterschap of, bij grotere wateren, Rijkswaterstaat (onswater.nl/meldpunt).
 • Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan (0900) 88 44. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00.

Twijfelt u?

Bij twijfel ontvangen we een melding liever wél dan niet. Soms ligt de afhandeling bij verschillende partijen, afhankelijk van de oorzaak. Denk daarbij aan geurhinder van een 'chemische lucht' uit het riool.