Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen

 • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan wettelijk kader
  Schouwen-Duiveland heeft een goede luchtkwaliteit die wij willen behouden. In onze gemeente moeten mensen kunnen wonen in een gezonde leefomgeving. Wij toetsen in ruimtelijke plannen of de verontreiniging van de luchtkwaliteit ten gevolge van initiatieven niet toeneemt.
 • Oplossen van knelpunten
  Zie informatie: milieuklachten.
 • Voorkomen van overlast door houtstook
  Op dit moment heeft de gemeente geen handhavingsbeleid bij overlast van houtstook. We proberen als gemeente de burger wel bewust te laten zijn als ze hout gaan stoken. Daarom adviseren wij te stoken van onbewerkt droog hout. Daarbij rekening houden met het weer. Bij weinig wind en laaghangende bewolking blijft de rook lang hangen en kan voor overlast zorgen. Bij dat weer wordt aangeraden om niet te stoken om overlast te voorkomen. Bij dat weertype en bij grote kans op overlast wordt door het RIVM het stookalert afgegeven. Als gemeente proberen we daarna zo snel mogelijk via social media een ieder te berichten dat er een stookalert is afgegeven en dat er geadviseerd wordt niet meer hout te stoken. Iedereen kan door zijn of haar email door te geven, zich aanmelden om geïnformeerd te worden om een stookalert door te krijgen.

Werken/verblijven

 • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan wettelijk kader
  De luchtkwaliteit op Schouwen-Duiveland mag niet verslechteren. In onze gemeente moeten mensen in een gezonde omgeving kunnen werken en verblijven. Wij toetsen daarom in ruimtelijke plannen of de verontreiniging van de luchtkwaliteit ten gevolge van initiatieven niet toeneemt.

Eigen organisatie

 • Schone lucht akkoord
  De gemeente heeft, evenals vele andere Zeeuwse gemeenten het Schone lucht akkoord niet mede ondertekent. Het schone luchtakkoord heeft als doel de luchtverontreiniging verder terug te brengen. Het streven is naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. De luchtkwaliteit is in Zeeland over het algemeen beter dan in steden en verontreiniging is vaak afkomstig vanaf andere gebieden. Het is dus lastig om direct effect te hebben van onze inspanningen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente geen maatregelen neemt om de uitstoot in de lucht terug te dringen. De gemeente schaft bijvoorbeeld meer elektrisch vervoer aan. Men wil de schepen in de havens aansluiten op walstroom en is in het kader van de energietransitie bezig om het gebruik van aardgas te verminderen en meer duurzame energie op te wekken/gebruiken.