Wat gaan we daar voor doen?

Wonen

  • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan wettelijk kader
    Bij ruimtelijke plannen beoordelen wij het aspect geluid. Dit kan bijvoorbeeld gaan over wegverkeerslawaai of geluid door bedrijven. Wettelijke kaders zijn er ter voorkoming van geluidshinder bij bijvoorbeeld woningen. Een nieuwe woning langs een drukke weg of dichtbij een industrieterrein kan bijvoorbeeld zorgen voor geluidsoverlast. Dit willen wij voorkomen.
  • Oplossen van knelpunten
    Zie informatie: milieuklachten.

Werken

  • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan wettelijk kader
    Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen gelden voor het aspect geluid diverse (wettelijke) kaders, afhankelijk van de specifieke situatie. Wettelijke kaders zijn er ter voorkoming van geluidshinder bij gevoelige functies zoals woningen. Maar ook zodat bedrijven niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Een nieuwe woning dichtbij een bestaand bedrijf kan er namelijk voor zorgen dat het bedrijf in de toekomst geen of minder ontwikkelingsmogelijkheden heeft.

Verblijven

Eigen organisatie