Wijk Uitvoerings Plannen

Een wijkuitvoeringsplan, ook wel WUP genoemd, geeft aan hoe een gemeente van plan is haar wijken aardgasvrij te maken door over te stappen naar duurzame manieren van verwarmen en koken. Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld als opvolging op de Transitievisie Warmte (TVW).

Als voorbereiding op de Wijk Uitvoerings Plannen worden er in de volgende kernen of wijken onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn: