Aquathermie

Gaan we van het aardgas af?

In en rondom ons huis gebruiken we elke dag energie. Stroom voor licht, brandstof om ons te verplaatsen, aardgas om ons huis te verwarmen en voor warm water uit de kraan.

We willen af van het aardgas. Bij het gebruik van aardgas komt namelijk CO2­ vrij. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Hierdoor verandert het klimaat met als gevolg een stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Bovendien willen we de aarde ook voor latere generaties goed achterlaten.

Hoe krijgen we de verandering naar schone warmte voor elkaar?

We willen het gebruik van aardgas stoppen. En omschakelen naar schone warmtebronnen. Maar welke bronnen we kunnen gebruiken en hoe we daarmee onze woningen kunnen verwarmen of warm kunnen douchen, moeten we nog uitzoeken.

Met een Transitievisie Warmte onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn. Ook kijken we in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen, zoals de vervanging van het riool of onderhoud van Zeeuwland aan haar gebouwen.

Deze visie is een routekaart waarin wij aangeven wanneer welke wijken en dorpen van het aardgas af gaan. 

De Transitievisie Warmte voor de gemeente Schouwen-Duiveland is 23 december 2021 vastgesteld.

Van start in Malta Zierikzee

Aquathermie lijkt een goede oplossing voor verwarming van de huizen in de wijk Malta in Zierikzee. Eerst onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor. Maar er zijn misschien nog meer mogelijkheden om de wijk te verwarmen en het aardgas te vervangen. Ook deze mogelijkheden brengen we in kaart. De bewoners, Zeeuwind, de gemeente en Zeeuwland pakken dit samen op.

Wat is aquathermie?

Bij aquathermie wordt de warmte in het oppervlaktewater gebruikt, bijvoorbeeld uit het Kaaskenswater of de Nieuwe Haven. De zon warmt het water op en dit kan gebruikt worden om de huizen te verwarmen. Of dit voor de huizen in Malta, het milieu en financieel allemaal mogelijk is, onderzoeken we dit jaar. 

Hoe pakken we het onderzoek aan?

Het onderzoek loopt van 1 juli 2020 tot 1 maart 2023. Eind 2020 ontvingen alle bewoners in de wijk een brief dat het onderzoek van start ging. Er kon ook een enquête ingevuld worden. Dit heeft ons een 1e beeld gegeven van wat wijkbewoners belangrijk vinden. Daarnaast is er gestart met het onderzoek naar aquathermie en de andere mogelijkheden die er zijn in beeld te brengen. Dat noemen we verkenning. In het 1e kwartaal van 2021 is de verkenning afgerond. De wijkbewoners zijn hierover geïnformeerd. Daarna is bepaald welke opties kansrijk zijn voor de wijk. Deze opties worden verder uitgewerkt. We kijken dan onder andere naar wat er financieel en technisch haalbaar is. Wat is betaalbaar voor de bewoners? Hoe betrouwbaar en veilig is de optie en hoe scoort de optie qua duurzaamheid, milieu en omgeving? Aan het einde van dit onderzoek zien we dan wat de beste optie(s) zijn voor de wijk.

Organisatie project

De gemeente, Zeeuwwind en Zeeuwland werken samen in dit project. Om de samenwerking met de wijkbewoners vorm te geven is een klankbordgroep opgericht. Want we vinden het belangrijk om het geluid uit de wijk te horen.
Een aantal inwoners uit de wijk heeft zich na een oproep opgegeven. Inmiddels zijn er 2 werkgroepen ontstaan waarin inwoners en medewerkers van de deelnemende organisaties samenwerken. Er is een werkgroep techniek en een werkgroep communicatie. De werkgroep techniek bekijkt welke duurzame verwarmingsoplossingen mogelijk zijn in de wijk. De werkgroep communicatie denkt na hoe we inwoners kunnen betrekken en informeren in dit project. Deze kennis delen we met elkaar in de klankbordgroep. Er altijd ruimte voor nieuwe leden en ideeën. Wees dus welkom en geef u op mee te doen. 

Klankbordgroep

 • Arjen Waaijenberg - inwoner wijk Malta – werkgroep techniek
 • Henk Franken - inwoner wijk Malta – werkgroep techniek
 • Ad van Hulst - inwoner wijk Malta – werkgroep techniek
 • Petra Ruitenbeek- SMWO en Ruilwinkel – werkgroep communicatie
 • Evelien Mesman – Zeeuwland
 • John IJzelenberg - Zeeuwland
 • Annegien Schonis,- Zeeuwland - werkgroep communicatie
 • Chris Hartoog - stichting huurders Belangen Zeeuwland – werkgroep techniek
 • Marjan Brandes – Zeeuwind – werkgroep communicatie
 • Manon de Jonge - gemeente Schouwen-Duiveland – werkgroep communicatie

Projectgroep

 • Baukje Bruinsma, projectleider gemeente Schouwen-Duiveland
 • Bart Kuijpers, projectleider Zeeuwind
 • Marjan Brandes, projectleider Zeeuwind

Meedenken en doen?

Neem dan contact op met:

 • Baukje Bruinsma, werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij is te bereiken op telefoonnummer (0111) 452 256 of e-mail.
 • Bart Kuijpers, werkzaam bij Zeeuwind, via telefoonnummer (0118) 474 187.