Aquathermie

Gaan we van het aardgas af?

In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof om ons te verplaatsen, aardgas om het huis te verwarmen en warm water uit de kraan te laten komen.

Dat aardgas, daar willen we van af. Bij het gebruik van aardgas, komt namelijk ook CO2­ vrij en dat zorgt voor opwarming van de aarde. Hierdoor gaat het klimaat veranderen met als gevolg een stijging van de zeespiegel, zware regenval en hittegolven. Ook heeft de winning van aardgas voor problemen in Groningen gezorgd. Bovendien willen wij de aarde ook voor de latere generaties goed achterlaten.

Hoe krijgen we de verandering naar schone warmte voor elkaar?

We willen het gebruik van aardgas een halt toe roepen. En omschakelen naar het gebruik van schone warmtebronnen. Daarvoor moeten we deze schone warmtebronnen eerst ontwikkelen. Maar welke bronnen we kunnen gebruiken en hoe we daarmee uiteindelijk onze woningen verwarmen, warm kunnen douchen en kunnen koken, moeten we nog uitzoeken.

Met een Transitievisie Warmte onderzoeken wij op hoofdlijnen welke mogelijkheden er zijn. Ook kijken we in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten met het werken aan schone warmtebronnen. We kijken daarbij ook naar andere plannen, zoals de vervanging van het riool of onderhoud van Zeeuwland aan haar gebouwen.

Deze visie moet een routekaart zijn waarin wij aangeven wanneer welke wijken en dorpen van het aardgas af gaan. Eind ­2021 moet de Transitievisie klaar zijn.

Van start in Malta Zierikzee

Aquathermie lijkt een kansrijke verwarmingsoplossing voor de woningen in de wijk Malta in Zierikzee.  In eerste instantie onderzoeken we de mogelijkheden hiervoor. Maar er zijn misschien meer opties om de wijk duurzaam te verwarmen als vervanging van aardgas. Ook deze mogelijkheden brengen we in kaart. De bewoners, Zeeuwind, de gemeente en Zeeuwland trekken hierbij gezamenlijk op.

Wat is aquathermie?

Bij aquathermie wordt gebruikt gemaakt van de warmte die in het oppervlaktewater aanwezig is, bijvoorbeeld uit het Kaaskenswater of de Nieuwe Haven. De zon warmt het water op en deze warmte kan gebruikt worden om de huizen mee te verwarmen. Of dit voor de huizen in Malta en qua milieu, maar ook financieel allemaal mogelijk is, onderzoeken we dit jaar. 

Hoe pakken we het onderzoek aan?

Het onderzoek, waarin de organisaties en wijkbewoners samenwerken, loopt van 1 juli 2020 tot 31 december 2021. Eind vorig jaar ontvingen alle inwoners in de wijk een brief dat het onderzoek gestart is. Er kon ook een enquête ingevuld worden. Dit heeft ons een eerste beeld gegeven van wat wijkbewoners belangrijk vinden. Daarnaast is er gestart met het onderzoek naar aquathermie en de overige alternatieven die er zijn in beeld te brengen. Dat noemen we verkenning. We schatten in dat we eind februari de verkenning afronden. De wijkbewoners hopen we in maart hierover verder te informeren. Daarna bepalen we in de klankbordgroep welke opties kansrijk zijn voor de wijk. Deze opties gaan we dan verder uitwerken en verdiepen. We staan dan onder andere stil bij wat is er financieel en technisch haalbaar. Wat is betaalbaar voor de bewoners? Hoe betrouwbaar en veilig is de optie en hoe scoort de optie qua duurzaamheid, milieu en omgeving? Aan het einde van dit jaar zien we dan wat de beste optie(s) zijn voor de wijk.

Organisatie project

De gemeente, Zeeuwwind en Zeeuwland werken samen in dit project. Om de samenwerking met de wijkbewoners vorm te geven is een klankbordgroep opgericht. Want we vinden het belangrijk om het geluid uit de wijk te horen.
Een aantal inwoners uit de wijk heeft zich na een oproep opgegeven. Inmiddels zijn er 2 werkgroepen ontstaan waarin inwoners en medewerkers van de deelnemende organisaties samenwerken. Er is een werkgroep techniek en een werkgroep communicatie. De werkgroep techniek bekijkt welke duurzame verwarmingsoplossingen mogelijk zijn in de wijk. De werkgroep communicatie denkt na hoe we inwoners kunnen betrekken en informeren in dit project. Deze kennis delen we met elkaar in de klankbordgroep. Er altijd ruimte voor nieuwe leden en ideeën. Wees dus welkom en geef u op mee te doen. 

Klankbordgroep

 • Arjen Waaijenberg - inwoner wijk Malta – werkgroep techniek
 • Henk Franken - inwoner wijk Malta – werkgroep techniek
 • Ad van Hulst - inwoner wijk Malta – werkgroep techniek
 • Petra Ruitenbeek- SMWO en Ruilwinkel – werkgroep communicatie
 • Evelien Mesman – Zeeuwland
 • John IJzelenberg - Zeeuwland
 • Annegien Schonis,- Zeeuwland - werkgroep communicatie
 • Chris Hartoog - stichting huurders Belangen Zeeuwland – werkgroep techniek
 • Marjan Brandes – Zeeuwind – werkgroep communicatie
 • Manon de Jonge - gemeente Schouwen-Duiveland – werkgroep communicatie

Projectgroep

 • Baukje Bruinsma, projectleider gemeente Schouwen-Duiveland
 • Bart Kuijpers, projectleider Zeeuwind
 • Marjan Brandes, projectleider Zeeuwind

Meedenken en doen

Neem dan contact op met:

 • Baukje Bruinsma, werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 256 of e-mail.
 • Bart Kuijpers, werkzaam bij Zeeuwind, via telefoonnummer (0118) 474 187.

Documentatie