Hulp na je 18e

Jeugdhulp is in principe mogelijk tot 18 jaar.
Wie na zijn 18e hulp/ondersteuning nodig heeft, kan daarvoor een beroep doen op hulp voor volwassenen. Dit kan via:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Zorgverzekeringswet 
  • Wet langdurige zorg

Soms is het mogelijk dat een jongere na zijn 18e nog een poosje jeugdhulp krijgt (verlengde jeugdhulp).Dat kan bijvoorbeeld als hij/zij ondersteuning/begeleiding nodig heeft en daarvoor niet terecht kan bij ouders/familie en vrienden.

Verlengde jeugdhulp

Verlengde jeugdhulp kunt u bij ons aanvragen. Dit kan via de zorginstelling die de jongere voor zijn 18e al hulp gaf. Verlengde jeugdhulp kunt u tot uiterlijk 6 maanden na de 18e verjaardag aanvragen.