Aanvraag BLOEI! activiteit

BLOEI! is het naschoolse activiteitenprogramma van de gemeente. Met BLOEI! streven we naar het terugdringen van onderwijsachterstanden ontstaan door de coronapandemie. Anders gezegd: we brengen gaven en talenten (opnieuw) tot BLOEI!

Het gaat om de volgende activiteiten en doelgroepen:

 • De volgende activiteiten zijn voor jeugdigen in de leeftijd van 2 tot 23 jaar:
  • Sport
  • Cultuur
  • Techniek
 • Daarnaast zijn er activiteiten voor jongeren vanaf 12 tot 27 jaar op het gebied van:
  • Sociale en emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt BLOEI?

U biedt een activiteit aan die na schooltijd plaatsvindt en in 1 van bovengenoemde categorieën valt.

De activiteit vindt direct na schooltijd, in de avonden of op zaterdag plaats.

U moet een markconforme offerte toevoegen bij de aanvraag. In de offerte staat welke activiteit u wilt aanbieden, hoe vaak, het uurtarief en overige kosten (bijvoorbeeld materiaal/ reiskosten/ kosten Verklaring Omtrent Gedrag).

U ontvangt een akkoord op de offerte wanneer:

 • u zich hebt aangemeld via onderstaande aanmeldprocedure;
 • de activiteit past binnen de doelstelling van de gemeente en BLOEI!;
 • de kosten van de activiteit in verhouding staan tot de andere activiteiten en tot het gehele budget;
 • er voldoende budget is om de activiteit te organiseren;
 • met de beoogde locatie van de activiteit er voldoende spreiding is over de kernen van Schouwen-Duiveland. 

Wat zijn de algemene voorwaarden om deel te nemen aan BLOEI!?

 • Uw bedrijf/organisatie/stichting/vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De begeleider is (na de aanvraagprocedure) in het bezit van de juiste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • U bent in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan een derde of aan eigendommen van een derde door een onrechtmatige gedraging van de activiteitenbegeleider en/of van deelnemers aan de activiteit.
 • Bij de uitvoering van de activiteit houden de begeleiders zich aan de ‘Werkwijze BLOEI! voor aanbieders’. In deze werkwijze staan de taken en verantwoordelijkheden van de begeleider(s) voor, tijdens en na de activiteit.
 • U bent bekend met de privacyverklaring van de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze is te vinden op de pagina 'Privacyverklaring'.

Om te kunnen werken met jeugdigen tot 18 jaar is een VOG nodig van de begeleider(s). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de begeleider(s) in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. U krijgt een VOG als de begeleider(s) geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor het uitoefenen van de functie van begeleider van een BLOEI!-activiteit.

 • Nadat u een ‘akkoord opdracht onder voorbehoud van VOG’ hebt ontvangen, starten wij de aanmeldprocedure VOG. Hiervoor hebben we het e-mailadres van de begeleider(s) nodig. De begeleider(s) ontvangt van de gemeente een e-mail en start de aanvraagprocedure.
 • Een VOG kost € 33,85. U kunt deze kosten opnemen in de offerte.

Hoe dien ik een aanvraag in?

 1. Klik op de knop 'Aanmelden BLOEI!'
 2. Log in met uw eHerkenning account van uw organisatie (minimaal eHerkenning 2+). Let op: inloggen met eHerkenning is verplicht vanaf 1 augustus 2020.
 3. Als u (nog) niet in het bezit bent van een eHerkenning account, dan kunt u eenmalig inloggen met uw DigiD. Hierbij vragen we om de naam van uw organisatie en uw Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer).
 4. Vul de velden in en upload de gevraagde documenten.

De gevraagde documenten en overige bijlagen moet u uploaden bij uw BLOEI! aanvraag. Tussentijds pauzeren is uiteraard mogelijk, bijvoorbeeld als bepaalde bijlagen nog niet beschikbaar zijn. Uw aanvraag blijft dan onafgemaakt op uw persoonlijke internetpagina 'Mijn S-D' staan (deze vindt u terug onder 'Mijn concepten'). Logt u op een later moment opnieuw in, dan kunt u de ontbrekende documenten alsnog toevoegen en uw aanvraag versturen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanmelden BLOEI! Inloggen met DigiD Aanmelden BLOEI

Mijn S-D: alles op 1 plaats

Bovenaan op de website vindt u een knop 'Mijn S-D'. Via deze knop kunt u naar uw persoonlijke, beveiligde internetpagina bij de gemeente. U kunt inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties). Op 'Mijn S-D' ziet u al uw zaken, de voortgang en de behandeling van uw zaak. Zo ziet u ook op Mijn S-D of een aanvraag goed is ontvangen en of deze al in behandeling is genomen.

Vragen

Hebt u vragen of tips? Neem dan gerust contact op met de coördinator BLOEI!, de heer D. Klem. Dit kan door een e-mail te sturen of door te bellen naar 06 83 57 66 28.