Terrasvergunning

Voor het exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Terrassen op eigen grond vallen ook onder de werkingssfeer van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook hiervoor hebt u dus een terrasvergunning nodig.

Terrasvergunning aanvragen Terrasvergunning aanvragen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning moet u leges betalen. Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals een terras, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor periodiek apart een nota.

Scroll de tabel om meer te zien
Product Prijs
Terrasvergunning € 129,30