BIBOB

Aan de hand van het vragenformulier van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) onderzoeken wij de integriteit van de aanvrager. Een adviesaanvraag bij politie en justitie maakt vast onderdeel uit van de procedure.

Als er na de analyse geen twijfel bestaat over uw integriteit én uw vergunningaanvraag voldoet aan de andere voorwaarden, dan verlenen wij de vergunning.

Bestaat er wél twijfel over uw integriteit, dan gaat het Bureau BIBOB in Den Haag nader onderzoek uitvoeren. Bij ernstige twijfel kunnen wij ook meteen besluiten om de vergunning te weigeren of een al eerder verleende vergunning intrekken.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

Aan de hand van de rechtsvorm van uw bedrijf kunt u de voor u relevante vragenformulieren invullen en bij uw aanvraag uploaden. 

De vragen in het BIBOB vragenformulier hebben onder andere betrekking op:

  • de herkomst van het geld dat in de onderneming wordt gestoken;
  • uw juridische relatie met het perceel waar de onderneming is gevestigd: bent u eigenaar van het pand, en zo nee, wie is dan de eigenaar/verhuurder van het pand;
  • de structuur van de onderneming: éénmanszaak of vennootschap, aandeelhouders en hoofdvestiging;
  • uw eventuele betrokkenheid bij andere ondernemingen;
  • eventuele strafrechtelijke antecedenten: bent u veroordeeld voor bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf, verduistering of een misdrijf op het gebied van openbare orde en vernieling (zie Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing op overheid.nl).
Inloggen met DigiD BIBOB aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ BIBOB aanvraag

Bescherming van gegevens

De BIBOB-formulieren bevatten persoonlijke en gevoelige informatie. Het gemeentebestuur en ambtenaren die kennis (kunnen) nemen van die gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Informatie op het BIBOB-formulier en het advies van Bureau BIBOB zijn niet openbaar. Derden hebben geen recht op inzage.

Aan de hand van de rechtsvorm van uw bedrijf de voor u relevante vragenformulieren invullen en bij uw aanvraag uploaden.