Alcoholwet

In de Alcoholwet is bepaald dat stichtingen en verenigingen die alcoholhoudende drank verkopen, in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning model B.

U hebt een vergunning nodig als:

  • u een horecagelegenheid (ook inrichting genoemd) wilt starten, waarin u alcoholhoudende dranken verkoopt;
  • u een bestaande horecaonderneming overneemt, waarin alcoholhoudende dranken verkocht worden;
  • de ondernemingsvorm wijzigt;
  • de in uw vergunning vermelde persoon wijzigt;
  • de horecagelegenheid wordt verbouwd.

Voordat we een vergunning verlenen, controleren wij of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle gestelde eisen in de Alcoholwet voldoen.

BIBOB aanvraagformulier

U moet eerst een aanvraagformulier 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)' invullen. Na het invullen van de BIBOB kunt u een vergunning in het kader van de Alcoholwet aanvragen.

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning aanvragen

Verandert de leidinggevende of wilt u een leidinggevende toevoegen? Dan moet u een verzoek tot wijziging van uw drank- en horecavergunning doen.

Op het moment dat de melding door ons is ontvangen en u een ontvangstbevestiging hebt gehad, dan mag de opgegeven leidinggevende per direct actief zijn in uw horecazaak.

Uw melding wordt in behandeling genomen als een verzoek tot wijziging van de bijlage die hoort bij uw drank- en horecavergunning. Hierdoor gaat uw drank- en horecavergunning uit 2 delen bestaan: de vergunning zelf en de bijlage. Op de bijlage staan alle leidinggevenden die in uw horecabedrijf  werken.

De door u opgegeven leidinggevende(n) toetsen we aan de eisen, die vermeld staan in artikel 8 van de Alcoholwet. Als de leidinggevende(n) aan deze eisen voldoen worden ze bijgeschreven op de bijlage bij uw vergunning. Hiervan ontvangt u een bevestiging van ons.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Wijzigen leidinggevende met eHerkenning

Kosten

Product Prijs
Alcoholwet - vergunning € 288
Wijziging vergunning Alcoholwet € 55