Wet inburgeren 2021

De nieuwe wet inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet Inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

Het doel van deze wet is dat de inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk aan het werk kunnen gaan en ook de taal kunnen leren. De gemeente speelt hierin een grote rol.

Voor meer informatie over de nieuwe wet en de belangrijkste veranderingen: rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering

Bekijk de animatievideoover het inburgeringsproces voor asielstatushouders. Deze is beschikbaar in verschillende talen.

Hoe werkt het?

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. Hierin staat vanaf welke datum u moet inburgeren.

Wat geldt voor u?

Bent u begonnen met inburgeren op of ná 1 januari 2022?

Brede Intake

We nodigen u uit voor een gesprek. Dit gesprek is verplicht. U hebt een gesprek met een klantmanager Werk. U kunt gebruik maken van een tolk.

Tijdens dit gesprek praten we onder andere over:

 • hoe het met u gaat;
 • uw opleiding en beroep;
 • uw wensen;
 • en wat we van elkaar kunnen verwachten.

Ook wordt er een afspraak gemaakt om een toets te maken. Hiermee kunnen we uw taalniveau bepalen, dit heet de leerbaarheidstoets.

Het gesprek en de toets maken deel uit van de brede intake.

Plan Inburgering en Participatie

Na deze brede intake maakt uw Klantmanager Werk samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Het inburgeringstermijn is 3 jaar, dit betekent dat u 3 jaar de tijd hebt om in te burgeren. Ook staat er in dit plan welke leerroute u gaat volgen. Deze leerroute helpt u zo snel mogelijk te helpen de Nederlandse taal te leren. Er zijn 3 leerroutes;

 1. Onderwijsroute
  Een route vooral op jongeren gericht. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Zij worden ook voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo,- of universitaire opleiding.
 2. B1 route
  Een route gericht op taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1.
 3. Zelfredzaamheidsroute
  Een route voor inburgeringsplichtigen die op een eenvoudige manier worden voorbereid om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Ze leren de Nederlandse taal op een lager niveau (A1).

Het participatieverklaringstraject 

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Tijdens dit traject maakt u kennis met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.  

De module Arbeidsmarkt en Participatie

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Hierin leert u meer over de Nederlands arbeidsmarkt. U krijgt lessen over werken in Nederland, en gaat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen.

Kosten

U hoeft uw inburgeringstraject niet zelf te betalen.

Examen

Als laatste sluit u uw inburgering af met een examen of een eindgesprek.

Bent u begonnen met inburgeren tussen 2013 en 2022?

Hebt u vóór 2022 uw verblijfsvergunning gekregen, en moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. Hierin staat wanneer u moet beginnen met inburgeren.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U zoekt zelf een inburgeringscursus, en betaalt de kosten. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO.

U moet dan wel een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met een keurmerk inburgering vindt u op zoekinburgerschool.nl.

Het inburgeringstermijn is 3 jaar. Zorg dus dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen doet. Als u hiervoor slaagt, bent u ingeburgerd. Als u niet op tijd bent, kunt u een boete krijgen.


Meer informatie over inburgeren leest u op inburgeren.nl.

Bekijk de animatievideoover het inburgeringsproces voor gezinsmigranten. Deze is beschikbaar in verschillende talen:

Bent u naar Nederland gekomen om bij een familielid te gaan wonen? Dan moet u zich in laten schrijven bij de gemeente. Ook moet u verplicht inburgeren. U krijgt hierover een brief van DUO, daarin staat wanneer u moet beginnen met inburgeren.

Brede Intake

Wij nodigen u uit voor een gesprek. Ook wordt er een afspraak gemaakt om een toets te maken. Hiermee kunnen we uw taalniveau bepalen, dit heet de leerbaarheidstoets.

Het gesprek en de toets maken deel uit van de brede intake.

Plan Inburgering en Participatie 

Na deze brede intake maakt uw Klantmanager Werk samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren.

Het inburgeringstermijn is 3 jaar. Zorg dus dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen doet. Als u hiervoor slaagt, bent u ingeburgerd. Als u niet op tijd bent, kunt u een boete krijgen.

Het participatieverklaringstraject

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Tijdens dit traject maakt u kennis met de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. 

De module Arbeidsmarkt en Participatie 

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Hierin leert u meer over de Nederlands arbeidsmarkt. U krijgt lessen over werken in Nederland, en gaat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen.

Kosten

U zoekt zelf een inburgeringscursus, en betaalt de kosten. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO. U moet dan wel een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Scholen met een keurmerk inburgering vindt u op zoekinburgerschool.nl.

 Meer informatie over inburgeren leest u op inburgeren.nl.

Bekijk de routekaart (pdf, 566 KB)Inburgering over het inburgeringsproces.

Ook beschikbaar in: