Inburgeren

Komt u van buiten de Europese Unie en wilt u in Nederland wonen? Dan moet u inburgeren. U krijgt hier vanzelf een bericht over.

Inburgeren betekent dat u:

  • de Nederlandse taal leert;
  • de Nederlandse samenleving leert kennen.

Daarom moet u een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands afleggen. U moet binnen 3 jaar inburgeren en het inburgeringsexamen goed maken. U moet zelf uw inburgering doen. Maar u kunt wel iemand vragen om u te helpen.

Hebt u uw best gedaan om in te burgeren, maar lukt het niet binnen 3 jaar? Dan kunt u vragen om 2 jaar extra tijd te krijgen. Hebt u niet uw best gedaan om in te burgeren? Dan kunt u een boete krijgen.

Hoe werkt het?

Verblijfsvergunning ná 1 januari 2013?

Hebt u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2013 gehad? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze organisatie gaat over de Wet Inburgering. 

Verblijfsvergunning vóór 1 januari 2013?

Hebt u uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 gehad? Dan gaan wij over uw inburgering. U krijgt dan een brief van ons. In deze brief staat dat u moet inburgeren. We kunnen u helpen met het regelen van een cursus en examen. Ook bekijken we of u binnen 3 jaar bent ingeburgerd.

Afhankelijk van uw situatie betalen wij de inburgeringscursus of moet u het zelf betalen.