Wet inburgeren 2021

De nieuwe wet inburgering geldt vanaf 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet Inburgering 2021. Deze wet geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 verplicht is om in te burgeren.

Het doel van deze wet is dat degene die verplicht is om in te burgeren zo snel mogelijk aan het werk kan gaan en ook de taal kan leren. De gemeente speelt hierin een grote rol.

Meer informatie over de nieuwe wet en de belangrijkste veranderingen leest u op rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering.

Bekijk de animatievideoover het inburgeringsproces voor asielstatushouders. Deze is beschikbaar in verschillende talen.

Hoe werkt het?

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. Hierin staat vanaf welke datum u moet inburgeren.

Wat geldt voor u?

Bent u begonnen met inburgeren op of na 1 januari 2022? Dan geldt de informatie hieronder voor u.

Brede Intake

De Brede intake bestaat uit een gesprek en een toets. Het doel is om u beter te leren kennen. We nodigen u uit voor een gesprek. Dit gesprek is verplicht. U hebt een gesprek met een klantmanager Werk. U kunt gebruik maken van een tolk.

Tijdens dit gesprek praten we onder andere over:

 • hoe het met u gaat;
 • uw opleiding en beroep;
 • uw wensen;
 • en wat we van elkaar kunnen verwachten.

Ook maakt u een toets. We maken hiervoor een afspraak met u. Hiermee kunnen we uw niveau van spreken, schrijven en lezen bepalen, dit heet de leerbaarheidstoets.

Het gesprek en de toets maken deel uit van de brede intake.

Plan Inburgering en Participatie

Na deze Brede intake maakt uw Klantmanager Werk samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren., U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Ook staat er in dit plan welke leerroute u gaat volgen. Deze leerroute helpt u zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Er zijn 3 leerroutes:

 1. Onderwijsroute
  De Onderwijsroute is vooral voor jongeren. Deze route bereidt u voor op een opleiding aan mbo, hbo, of universiteit. U leert de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger.
 2. B1 route
  Een route gericht op taal en (vrijwilligers)werk. U doet binnen 3 jaar de taalexamens op B1 niveau. Als dit niet lukt, dan kunt u niveau A2 gaan doen, dit is een niveau lager.
 3. Zelfredzaamheidsroute
  Deze route bereidt u voor om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt op een makkelijke manier. U leert de Nederlandse taal op een lager niveau (A1).

Het participatieverklaringstraject 

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Tijdens dit traject maakt u in uw eigen taal kennis met de Nederlandse gebruiken, waarden en normen.

De module Arbeidsmarkt en Participatie

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Hierin leert u meer over de Nederlands arbeidsmarkt. U krijgt lessen over werken in Nederland, en gaat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen.

Kosten

U hoeft uw inburgeringstraject niet zelf te betalen.

Examen

Als laatste sluit u uw inburgering af met een examen of een eindgesprek.

Bent u begonnen met inburgeren tussen 2013 en 2022?

Hebt u vóór 2022 uw verblijfsvergunning gekregen, en moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO. Hierin staat wanneer u moet beginnen met inburgeren.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. U zoekt zelf een inburgeringscursus, en betaalt de kosten. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO.

U moet wel een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Dit keurmerk is een bewijs dat het onderwijs op deze scholen goed is. Scholen met een keurmerk inburgering vindt u op zoekinburgerschool.nl.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Zorg dus dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen doet. Als u hiervoor slaagt, bent u ingeburgerd. Als u niet op tijd bent, kunt u een boete krijgen.

Meer informatie over inburgeren leest u op inburgeren.nl.

Bekijk de animatievideo over het inburgeringsproces voor gezinsmigranten. Deze is beschikbaar in verschillende talen:

Bent u naar Nederland gekomen om bij een familielid te gaan wonen? Dan moet u zich in laten schrijven bij de gemeente. Ook moet u verplicht inburgeren. U krijgt hierover een brief van DUO. Daarin staat wanneer u moet beginnen met inburgeren.

Brede Intake

Wij nodigen u uit voor een gesprek. Ook maken we een afspraak om een toets te maken. Hiermee kunnen we uw niveau van spreken, schrijven en lezen bepalen, dit heet de leerbaarheidstoets.

Het gesprek en de toets maken deel uit van de brede intake.

Plan Inburgering en Participatie 

Na deze brede intake maakt uw Klantmanager Werk samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Zorg dus dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen doet. Als u hiervoor slaagt, bent u ingeburgerd. Als u niet op tijd bent, kunt u een boete krijgen.

Het participatieverklaringstraject

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Tijdens dit traject maakt u kennis in uw eigen taal met de Nederlandse gebruiken, waarden en normen.

De module Arbeidsmarkt en Participatie 

Dit is een verplicht onderdeel van de inburgering. Hierin leert u meer over de Nederlands arbeidsmarkt. U krijgt lessen over werken in Nederland, en gaat bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen.

Kosten

U zoekt zelf een inburgeringscursus en betaalt de kosten. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO. U moet wel een cursus volgen bij een school met een keurmerk. Dit keurmerk is een bewijs dat het onderwijs op deze scholen goed is. Scholen met een keurmerk inburgering vindt u op zoekinburgerschool.nl.

Meer informatie over inburgeren leest u op inburgeren.nl.

Bekijk de routekaart (pdf, 566 KB)Inburgering over het inburgeringsproces.

Ook beschikbaar in: