Wegafsluiting melden

Waarom en in welk geval moet ik een wegafsluiting melden?

De ambulance, politie en brandweer moeten snel hulp kunnen geven als er nood is. Het is erg belangrijk dat zij weten waar en wanneer een weg afgesloten is. Maar het is ook belangrijke informatie voor:

 • het openbaar vervoer
 • fietsers 
 • auto’s 
 • vrachtwagenchauffeurs

Sluit u de weg af voor bijvoorbeeld een evenement? Of omdat er werk aan de weg gebeurt? Dan moet u de eigenaar van de weg om toestemming vragen. Dat kan de gemeente zijn.  

Wie is eigenaar van de weg?

Op deze kaart kunt u zien wie eigenaar van de weg is.  

Als u een weg af wilt sluiten voor het organiseren van een evenement kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Wilt u de weg afsluiten om een andere reden, volgt u dan de stappen hieronder.

Via de knop hieronder kunt u toestemming vragen om een weg van de gemeente af te sluiten. Vraag deze toestemming minimaal 4 weken van tevoren aan. 

U maakt hiervoor een plan. Neem in dit plan de volgende informatie op:

 • De plek die u wilt afsluiten.
 • Een omschrijving van het werk wat moet gebeuren in het gebied dat u wilt afsluiten.
 • Het tijdstip waarop de maatregelen gelden. Gelden deze 24 uur per dag voor het verkeer? Of een gedeelte van de dag en op welke uren?
 • Hoe de brandweer, politie of een ambulance de afgesloten plek toch kunnen bereiken als dat nodig is.
 • Hoe u inwoners, het verkeer en organisaties laat weten welke maatregelen u wanneer neemt. Bijvoorbeeld met een bewonersbrief.
 • Een naam en telefoonnummer van de contactpersoon die tijdens het werk of het evenement bereikbaar is.
 • Een tekening waarop de verkeersmaatregelen (bebordingsplan) en omleiding staan die u neemt om het verkeer te informeren. En te zorgen voor een veilige situatie in het verkeer.  

Het is belangrijk dat u bij uw aanvraag aan het volgende denkt:

 1. In de maatregelen die u neemt, houdt u rekening met CROW-publicatie 96b
 2. De regels uit het RVV 1990 en het BABW gelden voor de borden die u plaatst.
 3. De ingang van gebouwen en woningen moeten altijd bereikbaar blijven.
 4. U houdt rekening met mensen met een beperking bij de maatregelen die u neemt.
 5. Woningen in een straal van 40 meter moeten voor de hulpdiensten bereikbaar zijn. Voor kantoren, scholen en bedrijfsgebouwen geldt een afstand van minimaal 10 meter.
 6. Sluit u de weg alleen een deel van de dag af? Dan willen we dat u dit voor of na de spits doet.
 7. Houd er rekening mee dat we in de zomerperiode alleen bij grote uitzondering toestemming voor een wegafsluiting geven. Dit omdat we dan veel toeristen op ons eiland hebben.
 8. Is het werk aan de weg voor 07.00 uur of na 19.00 uur? Of op zaterdag of zondag? Dan moet u hier een aparte toestemming voor vragen. Dit kunt u doen via een nachtoverwerk/weekend-ontheffing). U vraagt deze minimaal 4 weken voor de start van het werk aan.
Inloggen met DigiD Afsluiting melden Afsluiting melden zonder DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Afsluiting melden

Wanneer weet ik of ik toestemming heb?

Nadat u een aanvraag hebt gedaan, bekijken wij uw plan. Soms vragen wij advies aan:

 • de politie
 • ambulance
 • brandweer
 • vervoerders
 • collega wegbeheerders

U hoort binnen 4 weken of uw toestemming hebt om de weg af te sluiten. Het kan ook zijn dat we u vragen om uw plan aan te passen. Krijgt u toestemming voor uw plan? Dan mag u de weg afsluiten.

Hoe weten anderen dat de weg is afgesloten?

Krijgt u van ons toestemming om de weg af te sluiten? Dan maken wij dit bekend via deze website melvin.ndw.nu/public. Iedereen kan op deze website zien waar en wanneer een weg is afgesloten.