Parkeervergunning

U kunt een parkeervergunning aanvragen, verlengen, opzeggen of wijzigen

Aanvragen of aanpassen parkeervergunning

Waarvoor en voor wie?

Met een bewonersvergunning kunt u parkeren in het gebied voor vergunninghouders waar u woont.

Voorwaarden voor bewonersvergunning

 • Vraagt u de bewonersvergunning aan? Dan moet u ook ingeschreven staan op het adres waar u de vergunning voor aanvraagt.
 • Hebt u een 2e woning in onze gemeente? En staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Schouwen-Duiveland? Dan moet u een kopie van het koopcontract toevoegen bij uw aanvraag.
 • De auto moet op uw naam geregistreerd staan. Hebt u een leaseauto? Voeg dan het leasecontract toe bij uw aanvraag. Is de auto van een medebewoner? Voeg dan een kentekenbewijs toe.
 • Woont u in Zierikzee? Dan kunt u  maximaal 1 vergunning per adres aanvragen.
 • In Zierikzee kunt u 3 kentekens op één vergunning registreren. Houd er wel rekening mee dat er maar 1 kenteken tegelijkertijd op deze vergunning actief mag zijn. U kunt online tussen de kentekens wisselen.
 • Woont u in een ander gebied op Schouwen-Duiveland waar u met een bewonersvergunning moet parkeren? Dan kunt u maximaal 2 bewonersvergunningen per adres aanvragen. 
 • U kunt met deze vergunning alleen parkeren op de parkeerplaatsen voor vergunninghouders waar de vergunning voor geldt.
 • De verschillende vergunningshoudersgebieden zijn op kaart hieronder aangeven. Een lijst met deze gebieden is ook te raadplegen in het 'aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren'. 
 • De bedragen in de tabel 'Kosten' gelden per 12 maanden. Is de vergunning voor een kortere periode? Dan betaalt u ook minder. In Burgh-Haamstede en Renesse zijn gebieden aanwezig waar de vergunningsperiode geldt van 1 april tot en met 31 oktober, u betaalt dan 7/12 deel.
 • Als u verhuist en uw vergunning niet opzegt zullen wij die automatisch zonder bericht opzeggen als de nieuwe bewoner een parkeerproduct aanvraagt.

Overzicht parkeerzones

Video instructie aanvragen bewonersvergunning

  
  

Video instructie verlenging bewonersvergunning

Waarvoor en voor wie?

Met een ondernemersvergunning kunt u parkeren in het vergunninghoudersgebied waar u werkt of uw bedrijf heeft.

Voorwaarden voor een ondernemersvergunning

 • U kunt voor het Zierikzee 1 ondernemersvergunning per adres aanvragen.
 • U kunt voor de andere vergunninghoudersgebieden in de Schouwen-Duiveland maximaal 2 parkeervergunningen per adres aanvragen.
 • De vergunning geldt voor alle parkeerplaatsen voor vergunninghouders en alleen in het gebied voor vergunninghouders waar u uw bedrijf hebt.
 • De verschillende vergunningshoudersgebieden zijn op kaart hieronder aangeven. Een lijst met deze gebieden is ook te raadplegen in het 'aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren'.
 • De bedragen in de tabel 'Kosten' gelden per 12 maanden. Is de vergunning voor een kortere periode? Dan betaalt u ook minder. In Burgh-Haamstede en Renesse zijn gebieden aanwezig waar de vergunningsperiode geldt van 1 april tot en met 1 oktober, u betaalt dan 7/12 deel.
 • In Zierikzee kunt u 3 kentekens op één vergunning registreren. Houd er wel rekening mee dat er maar 1 kenteken tegelijkertijd op deze vergunning actief mag zijn. U kunt online tussen de kentekens wisselen.
 • U kunt in de andere gebieden van de gemeente een onbeperkt aantal kentekens op de ondernemersvergunning registreren. Houd er wel rekening dat maximaal 2 kentekens tegelijk met de ondernemersvergunning actief mag zijn. U kunt het kenteken online wijzigingen.

Moet u werkzaamheden in de stad of kern uitvoeren? Dan kunt u ook een servicevergunning aanvragen. Dit kan voor enkele dagen of een jaar. Het aantal vergunningen dat u aan kunt vragen is onbeperkt. Met de servicevergunning kunt u op betaalde parkeerplaatsen en voor vergunninghouders parkeren. Dit geldt niet voor de parkeerplaatsen bij de stranden.

Overzicht parkeerzones

Waarvoor en voor wie?

Met een servicevergunning kunt u parkeren in alle vergunninghoudersgebieden op Schouwen-Duiveland. Ook kunt u parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen in de kernen. U kunt met de servicevergunning niet bij de stranden parkeren.

Voorwaarden voor een servicevergunning

 • U kunt een servicevergunning kopen als u een bedrijf buiten het vergunninghoudergebied hebt, maar daar wel werkzaamheden moet doen.
 • U moet hiervoor een motivatie toevoegen bij de aanvraag.
 • De servicevergunning is geldig voor heel de gemeente.
 • De bedragen in de tabel 'Kosten' zijn voor 12 maanden. Is de vergunning voor een kortere periode? Dan betaalt u ook minder. In Burgh-Haamstede en Renesse zijn gebieden aanwezig waar de vergunningsperiode geldt van 1 april tot en met 1 oktober. U betaald echter toch het bedrag tot 31 december, omdat de servicevergunning geldig is voor de hele gemeente.
 • U kunt een onbeperkt aantal kentekens op de servicevergunning registreren. Houd er wel rekening dat maximaal 1 kenteken tegelijk met de servicevergunning actief mag zijn. U kunt het kenteken online wisselen via de knop hieronder.

Servicevergunning voor enkele dagen

Hebt u maar voor een paar dagen een parkeervergunning nodig? Dan kunt u een servicevergunning per dag kopen. Deze vergunning geldt voor 1 auto voor 1 dag.

U kunt deze online aanvragen via de knop hieronder of maak een afspraak bij onze balie Burgerzaken. Neemt u dan naar de afspraak uw uittreksel KVK mee.

Kenteken wisselen

Waarvoor en voor wie?

Eerstelijnszorg is zorg waar men zelf zonder verwijzing naartoe kan gaan. Dit kan een behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Als u in deze beroepscategorie valt kunt u een eerstelijnszorgvergunning aanvragen.

Voorwaarden voor een eerstelijnszorgvergunning

 • U kunt een eerstelijnszorgvergunning kopen als uw een eerstelijnszorgverlener bent.
 • Om vast te stellen dat u behoort tot de categorie eerstelijnszorgverlener kunnen we een aanvullende motivatie vragen bij uw aanvraag.
 • Parkeren in alle vergunninghoudersgebieden op Schouwen-Duiveland.
 • De verschillende vergunningshoudersgebieden zijn op kaart hieronder aangeven. Een lijst met deze gebieden is ook te raadplegen in het 'aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren'.
 • Er kan een onbeperkt aantal vergunningen worden aangevraagd.
 • Er kan een onbeperkt aantal kentekens worden toegevoegd aan deze vergunning.
 • Maximaal 4 kentekens kunnen tegelijk actief zijn.
 • Van kenteken wisselen kan online.
 • De bedragen in de tabel 'Kosten' gelden per 12 maanden. Is de vergunning voor een kortere periode? Dan betaalt u ook minder. In Burgh-Haamstede en Renesse zijn gebieden aanwezig waar de vergunningsperiode geldt van 1 april tot en met 1 oktober, u betaald echter toch het bedrag tot 31 december omdat de service vergunning geldig is voor de hele gemeente.

Overzicht parkeerzones

Waarvoor en voor wie?

Komt u in onze gemeente wonen maar bent u nog niet ingeschreven dan kunt u in aanmerking komen van een verhuisvergunning. U hoeft dan niet ingeschreven te staan op het nieuwe adres en heeft wel recht op een tijdelijk parkeervergunning.

Voorwaarden verhuisvergunning

 • U kunt maximaal 1 verhuisvergunning per adres aanvragen.
 • U kunt maximaal 3 kentekens op 1 vergunning registreren.
 • Er kan maximaal 1 kenteken te gelijk actief zijn, tussen deze kentekens kunt u digitaal wisselen.
 • Bewijs van aankoop of huur woning noodzakelijk.
 • De vergunning geldt voor alle parkeerplaatsen voor vergunninghouders en alleen in het vergunninghoudersgebied waarvoor de vergunning aangevraagd.
 • De verschillende vergunningshoudersgebieden zijn op kaart aangeven. Een lijst met deze gebieden is ook te raadplegen in het 'aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghouders parkeren en betaald parkeren'.
 • De vergunning is 1 maand geldig.

Overzicht parkeerzones

Kosten

Product Prijs
Bewonersvergunning € 33,50 per jaar
2e bewonersvergunning (alleen Westhoek) € 117 per jaar
1e parkeervergunning voor ondernemer € 199,95 per jaar
2e parkeervergunning voor ondernemer € 299,90 per jaar
1e servicevergunning € 199,95 per jaar
2e servicevergunning € 300,20 per jaar
servicevergunning € 8,20 per dag
Eerstelijnszorgvergunning € 130,85 per jaar
Verhuisvergunning € 2,67 per maand (maximaal 3 maanden)
Kentekenwijziging gratis