Parkeerkaart Gehandicapten

Er zijn voor verschillende doeleinden (tijdelijke) parkeerkaarten te verkrijgen. 

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor particulieren.
 • Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen.

Een parkeerkaart kunt u bij ons aanvragen.

Hebt u een aantoonbare beperking bij het lopen, dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) aanvragen. Met een geldige gpk kunt u op officiële gehandicaptenparkeerplaatsen in onze gemeente gratis en onbeperkt parkeren.

U kunt een gpk aanvragen voor:

 • bestuurders (B)
 • passagiers (P)
 • voor beiden (B+P)

Voorwaarden gebruik gpk

Voorwaarden voor bestuurders:

 • U hebt langer dan 6 maanden een aantoonbare beperking bij het lopen.
 • U kunt met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stok of prothese) niet meer dan 100 meter aan een stuk lopen.
 • U bent in het bezit van een geldig rijbewijs.

Voorwaarden voor passagiers:

 • U bent voortdurend afhankelijk van een bestuurder voor uw vervoer van deur tot deur.
 • U hebt langer dan 6 maanden een aantoonbare loopbeperking.
 • U kunt met de gebruikelijke loopmiddelen (rollator, stok of prothese) niet meer dan 100 meter aan een stuk lopen.

Waar kunt u parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart?

Op Schouwen-Duiveland (dus niet in alle gemeenten) mag je met een GPK (gehandicaptenparkeerkaart) op de volgende plaatsen parkeren:

 • Gratis op een parkeervak voorzien van een verkeersbord gehandicapten
 • Gratis op een vergunninghoudersplaats
 • Gratis op een betaalde parkeerplaats
 • Gratis waar een parkeerverbod geldt voor een maximale duur van 3 uur met een parkeerschijf mits de doorgang/doorstroming niet wordt belemmerd.
Inloggen met DigiD Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Medische keuring bij eerste aanvraag gpk en bij verlenging

Vraagt u voor het eerst een gpk aan, dan zijn medische gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Uit deze medische gegevens moet blijken of uw beperking tijdelijk, progressief of permanent is. Daarom is voor een 1e aanvraag altijd een medische keuring nodig. U krijgt daarvoor een oproep.

Verlengen van gpk

Als uw gpk verloopt, krijgt u niet automatisch een nieuwe. Bij verlenging moet u altijd een nieuwe aanvraag indienen. De gemeente of de keuringsinstantie bepaalt of voor verlenging een nieuwe medische keuring nodig is. Als bij de 1e keuring duidelijk is vermeld dat uw medische situatie reden tot verlenging geeft, wordt uw gpk verlengd. Bij een permanente beperking is geen medische keuring nodig voor verlenging.

We raden u aan om 6 weken voor het aflopen van de geldigheidsduur van uw gpk een nieuwe aanvraag in te dienen.

Omzetten van gpk bestuurder naar gpk passagier

Het is mogelijk om uw gpk voor een bestuurder om te zetten naar een parkeerkaart voor passagiers. Afhankelijk van uw situatie volgt dan een medische keuring.

Vervoer van een kind

Ook voor het vervoer van een kind met een beperking kunt u een gpk voor passagiers aanvragen. Of u daarvoor in aanmerking komt hangt af of uw kind voldoet aan de voorwaarden voor passagiers. Maar daarnaast spelen ook andere criteria een rol, zoals de leeftijd en de ontwikkeling van uw kind. Dat verschilt per situatie. Daarom is het verstandig om eerst te informeren bij het cluster Burgerzaken vóórdat u een aanvraag indient.

Verlies of diefstal

Bent u uw gpk kwijt of is deze gestolen dan kunt u dat bij ons melden via e-mail. Bij verlies of diefstal moet u een nieuwe gpk aanvragen. 

Bijzondere bijstand

Hebt u een inkomen op of nét boven het bestaansminimum, dan kunt u mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op berekenuwrecht.nl of neem contact op met het Loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280.

Beëindigen

Als de bezitter van een gpk overlijdt, is de kaart niet meer geldig. Nabestaanden kunnen deze kaart opsturen naar:

Gemeente Schouwen-Duiveland
cluster Burgerzaken
Antwoordnummer 109
4300 VB Zierikzee
(geen postzegel nodig)

U kunt hem ook inleveren bij de centrale receptie. 

(Zorg)instellingen volgens de Wet Langdurige Zorg kunnen voor het vervoer van hun bewoners gebruik maken van een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) met daarop de vermelding 'I'.

Voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen:

 • Uw instelling valt onder de Wet langdurige zorg.
 • Uw instelling is gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • De voertuigen, waarvoor u de parkeerkaart aanvraagt, moeten op naam van de instelling staan.
 • De gpk is uitsluitend bedoeld voor het vervoer voor mensen met een beperking die in uw instelling verblijven.

Een instelling kan meerdere gpk’s krijgen als er meer voertuigen worden gebruikt. Een gpk voor een instelling is maximaal 5 jaar geldig en is niet gebonden aan een voertuig. Het is verstandig om zes weken voordat de geldigheidsduur afloopt, een nieuwe kaart aan te vragen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Gehandicaptenparkeerkaart instelling

Kosten

Product Prijs
Gehandicaptenparkeerkaart met medische keuring € 207,30
Gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring € 79,70
Gehandicaptenparkeerkaart instellingen € 79,70
Verlenging, omzetting of vermissing gehandicapten parkeerkaart € 79,70 of € 207,30