Wet open overheid, verzoek

In de Wet open overheid (Woo) staat dat iedereen een verzoek kan doen om overheidsinformatie openbaar te maken. Zo’n verzoek noemen we een Woo-verzoek

  • Geef zo duidelijk mogelijk aan welke gegevens u vraagt om openbaar te maken. Bijvoorbeeld welke documenten of bestanden en uit welke periode.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die de gemeente heeft.
  • Houd er rekening mee dat als wij het Woo-verzoek toewijzen, de informatie voor iedereen openbaar is.
  • Wij mogen niet alles openbaar maken.  Uw verzoek kunnen we daarom afwijzen of voor een deel toewijzen.
  • U ontvangt binnen 4 weken bericht op uw verzoek. Deze periode kunnen we verlengen met 2 weken.

Wilt u uw eigen dossier bekijken? Dan kunt u een informatieverzoek  doen. Of u maakt een afspraak om het dossier op het gemeentehuis te bekijken. In dat geval is de informatie niet openbaar voor iedereen, maar alleen voor u.

Wilt u dat wij de informatie via de post toesturen? Dan moet u de kopieer- en verzendkosten zelf betalen.

Inloggen met DigiD Woo verzoek Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Woo verzoek