Nadere regels voor het carbidschieten op oudjaarsdag

Voor het carbidschieten op oudjaarsdag gelden de volgende nadere regels:

 • Carbidschieten is alleen buiten de bebouwde toegestaan en alleen op 31 december
  • van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur
  • indien 31 december op een zondag valt van 13.00 tot 17.00 uur
  • indien dat voor 16 december van het jaar van gebruik bij de gemeente is gemeld en de melding is aanvaard.
 • De carbidschieter dient toestemming te hebben van de eigenaar/rechthebbende van het betreffende perceel.
 • Er mag met maximaal 12 (melk)bussen van een maximale inhoud van 30 liter worden geschoten.
 • Een zelfvervaardigd schiettuig is niet toegestaan.
 • De bussen staan zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze verankerd, dat terugslag wordt voorkomen.
 • Bussen dienen te zijn afgewend van woningen, zorginstellingen, terreinen voor vluchtelingenopvang, voorzieningen voor het houden van dieren en weilanden met vee.
 • De deelnemers van het carbidschieten zijn minimaal 16 jaar en er is minimaal een deelnemende toezichthouder minstens 18 jaar.
 • Publiek bij het carbidschieten is niet toegestaan. Indien bewust met publiek wordt gewerkt dient een evenementvergunning te zijn verleend.
 • De groep deelnemers bestaat uit maximaal 24 personen (2 per bus).
 • De deelnemers mogen niet onder invloed van alcoholhoudende dranken en geestverruimende middelen zijn.
 • Er dient een blusmiddel voorhanden te zijn (minimaal 6 kg poeder of zand).
 • De afstand van de carbidbussen tot woningen, bedrijven en andere geluidsgevoelige bestemmingen van derden is minimaal 250 meter.
 • De afstand van de carbidbussen tot voorzieningen voor het houden van dieren en weilanden waar vee of paarden worden gehouden is minimaal 600 meter.
 • De afstand van de carbidbussen tot instellingen van intramurale zorg, gebouwen en terreinen voor vluchtelingenopvang, milieubeschermingsgebieden (natuurgebieden) en recreatieterreinen is minimaal 500 meter.
 • De afstand van de carbidbussen tot kerken is minimaal 500 meter indien 31 december op zondag valt. Anders is dat 300 meter.
 • Het vrij schootsveld moet ten minste 75 meter zijn en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 • Binnen het vrij schootsveld van 75 meter mogen geen mensen aanwezig zijn.
 • Er mogen geen busdeksels of soortgelijke harde projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten. Ballen zijn wel toegestaan.