Klacht over gemeente

De medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben veel contact met burgers, bedrijven en organisaties. Bij zoveel contact, kan er soms iets misgaan. Als u vindt dat wij u niet netjes hebben behandeld, dan kunt u een klacht indienen. 

De klachtenregeling van de gemeente is alleen voor klachten over een ‘gedraging’. Dit zijn klachten over bijvoorbeeld:

  • De manier waarop de gemeente of een medewerker u heeft behandeld.
  • Het krijgen van te weinig, verkeerde of misleidende informatie.
  • Het niet reageren op vragen, trage behandeling of niet houden aan een afspraak.

Dit soort klachten kunt u indienen bij de klachtencoördinator. Dit doet u via de knop hieronder.

U kunt geen klacht indienen bij de klachtencoördinator over:

  • meldingen over uw omgeving, bijvoorbeeld overlast of onvoldoende onderhoud. Dit kunt u melden bij het Serviceteam;
  • een besluit waartegen bezwaar of beroep mogelijk is. In het besluit leest u of u bezwaar of beroep kunt indienen. U kunt bezwaar maken via 'Bezwaar maken'. Een beroep kunt u indienen bij de rechtbank;
  • gemeentelijk beleid;
  • iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd.
Inloggen met DigiD Indienen klacht Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ indienen klacht

Wat kan ik doen als ik twijfel of ik een klacht wil indienen?

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Bel dan eerst met de klachtencoördinator om te bespreken hoe we u het beste kunnen helpen. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer (0111) 452 000.

Na het indienen van de klacht ontvangt u een bericht waarin staat hoe we uw klacht gaan behandelen. We hopen met u tot een oplossing te komen. U ontvangt van ons binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u daarna de klacht laten behandelen door de onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw klacht. U ontvangt deze beslissing binnen 10 weken. De behandeltermijn kan als dat nodig is, verlengd worden.

In het document Klachtenprocedure  (pdf, 5 MB)staat hoe we klachten behandelen.

Wat als ik niet tevreden ben over de behandeling van mijn klacht?

We proberen uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Het is verstandig eerst te bellen. De Nationale Ombudsman is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Het gratis telefoonnummer is (0800) 335 55 55.

De Nationale ombudsman onderzoekt de klacht onpartijdig en geeft hierover een oordeel. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen, nadat de gemeente een beslissing heeft genomen op uw klacht. U kunt ook terecht bij de Nationale Ombudsman, als de gemeente heeft besloten uw klacht niet te behandelen.

Meer informatie vindt u op nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Klachten die bij de gemeente worden ingediend behandelen we volgens de klachtenprocedure. Jaarlijks wordt hierover een verslag gemaakt. Dit jaarverslag geeft inzicht in het aantal, de inhoud en de afhandeling van klachten.

Jaarverslagen van voorgaande jaren kunnen worden opgevraagd.

Jaarverslag: