Klacht over gemeente

De medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben dagelijks vele contacten met burgers, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat wij u niet netjes hebben behandeld, dan kunt u een klacht indienen. De klachtenregeling van de gemeente is alleen voor klachten over een gedraging. Dit zijn klachten over bijvoorbeeld:

  • De manier waarop u bent behandeld door de gemeente of een medewerker.
  • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
  • Het niet reageren op vragen, trage afhandeling of niet nakomen van een afspraak.

Dit soort klachten kunt u indienen bij de klachtencoördinator.

Waarover kunt u geen klacht indienen bij de klachtenco√∂rdinator

  • Iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd.
  • Een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt instellen. Dat kunt u doen via 'Bezwaar maken'.
  • Gemeentelijk beleid.
  • Mankementen in uw woonomgeving, bijvoorbeeld overlast of achterstallig onderhoud; deze kunt u melden bij het Serviceteam.
Indienen klacht indienen klacht

Wel of geen klacht indienen?

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Neem dan eerst telefonisch contact op met 1 van de klachtencoördinatoren om te overleggen hoe we u het beste kunnen helpen. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer (0111) 452 000.

Na het indienen ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin staat hoe we uw klacht gaan behandelen. We hopen met u tot een oplossing te komen. U ontvangt van ons binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst kunt u daarna de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders binnen 10 weken een beslissing op uw klacht. De behandeltermijn kan zo nodig verlengd worden.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de Zeeuwse Ombudsman inschakelen.