Klacht over gemeente

De medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland hebben dagelijks vele contacten met burgers, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat wij u niet netjes hebben behandeld, dan kunt u een klacht indienen. De klachtenregeling van de gemeente is alleen voor klachten over een gedraging. Dit zijn klachten over bijvoorbeeld:

  • De manier waarop u bent behandeld door de gemeente of een medewerker.
  • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
  • Het niet reageren op vragen, trage afhandeling of niet nakomen van een afspraak.

Dit soort klachten kunt u indienen bij de klachtencoördinator.

Waarover kunt u geen klacht indienen bij de klachtenco√∂rdinator

  • Mankementen in uw woonomgeving, bijvoorbeeld overlast of achterstallig onderhoud; deze kunt u melden bij het Serviceteam.
  • Een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt instellen. Dat kunt u doen via 'Bezwaar maken'.
  • Gemeentelijk beleid.
  • Iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd.
Inloggen met DigiD Indienen klacht Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ indienen klacht

Wel of geen klacht indienen?

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Neem dan eerst telefonisch contact op met 1 van de klachtencoördinatoren om te overleggen hoe we u het beste kunnen helpen. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer (0111) 452 000.

Na het indienen ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin staat hoe we uw klacht gaan behandelen. We hopen met u tot een oplossing te komen. U ontvangt van ons binnen 6 weken een reactie op uw klacht.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst kunt u daarna de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders binnen 10 weken een beslissing op uw klacht. De behandeltermijn kan zo nodig verlengd worden.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de Zeeuwse Ombudsman inschakelen.

In het document de klachtenprocedure (pdf, 5 MB) (pdf, 5 MB) staat hoe de klachten worden behandeld.

Klachten die bij de gemeente worden ingediend behandelen we volgens de klachtenprocedure. Jaarlijks wordt hierover een verslag gemaakt. Dit jaarverslag geeft inzicht in het aantal, de inhoud en de afhandeling van klachten.

Jaarverslagen van voorgaande jaren kunnen worden opgevraagd.

Jaarverslag: