Bezwaar maken

Hebt u een besluit ontvangen en is dat niet duidelijk? Neem dan contact op met de ambtenaar die het heeft behandeld.

  • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u daartegen bezwaar maken.
  • In het besluit staat waar en hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen.
  • Let wel op dat u het bezwaarschrift op tijd indient.
Bezwaar indienen Bezwaar indienen

Hoe werkt het?

Via deze weg kunt u geen bezwaren maken tegen leges, belastingaanslagen of Waardering onroerende zaken (WOZ). Op uw aanslag staat vermeld hoe u daartegen bezwaar kunt maken.

Wij bekijken of het bezwaar in aanmerking komt voor bemiddeling. Hierover kan contact met u worden opgenomen. Als er geen bemiddeling is gedaan óf de bemiddeling heeft geen resultaat, dan behandelt de commissie bezwaarschriften uw bezwaarschrift. Deze commissie is onafhankelijk.

  • De commissie bezwaarschriften nodigt u uit voor een hoorzitting. Ook anderen, bijvoorbeeld de vergunninghouder, kunnen worden uitgenodigd.
  • Op de hoorzitting kunt u uw mening geven over de zaak.
  • De gemeente geeft ook een reactie op het bezwaar.
  • De commissie stelt daarna een advies op.
  • De gemeente beslist uiteindelijk over het bezwaarschrift.
  • Deze beslissing ontvangt u binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn.

U kunt zich tijdens de hoorzitting door iemand laten bijstaan, bijvoorbeeld een deskundige of advocaat. Ook kunt u iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen of het woord te voeren.