Verblijf in Nederland

Inschrijving Oekraïners in de basisregistratie personen (BRP)

Wij registreren alle Oekraïense vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. Mensen met de Oekraïense nationaliteit kunnen door de gemeente Schouwen-Duiveland worden ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Wij schrijven hen dan in op het adres waar zij in onze gemeente verblijven. Het is belangrijk dat zij zich kunnen identificeren met een Oekraïens (biometrisch) paspoort of ander identiteitsbewijs. Bij tijdelijke inwoning hebben wij schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar/hoofdbewoner van het verblijfsadres in Schouwen-Duiveland.

Nadat iemand is ingeschreven in de BRP krijgt deze persoon een bevestiging van de inschrijving met een Burgerservicenummer (BSN). Het is dan bijvoorbeeld ook mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten.

Wilt u iemand met een Oekraïense nationaliteit in de BRP laten inschrijven of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Burgerzaken van de afdeling Werken, Wonen en Leven via het telefoonnummer 0111 452 000.

Wat als er geen identiteitsbewijs is?

Als er geen identiteitsbewijs is (waar de nationaliteit op staat), zoals een paspoort, identiteitskaart of binnenlands paspoort van Oekraïne, dan kunnen we de nationaliteit niet vaststellen. De persoon kan dan contact opnemen met de Oekraïense ambassade in Den Haag. Hiervoor is een inloopspreekuur op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur op de locatie Zeestraat 78, 2518 AD in Den Haag. De ambassade kan een certificaat maken voor de inschrijving.

Wat als de identiteit niet vastgesteld kan worden?

Personen van wie wij de identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen wij nu niet inschrijven in de BRP.

Minderjarige kinderen zonder identiteitsbewijs

Minderjarige kinderen die in gezinsverband meekomen maar geen identiteitsbewijs hebben, kan de gemeente wel inschrijven. De ouders kunnen een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee zij de kinderen kunnen laten inschrijven. De ouders moeten zelf wel in het bezit zijn van een identiteitsbewijs.

Actuele informatie: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  vindt u de meest actuele informatie over inschrijving in de BRP. Een vluchteling die een (permanente) verblijfsvergunning voor Nederland wil, moet zich melden bij de IND.

Inschrijving derdelanders uit Oekraïne

Personen uit Oekraïne kunnen worden ingeschreven als zij een andere nationaliteit bezitten dan de Oekraïense. Hiervoor moeten zij hun identiteit en nationaliteit kunnen aantonen én dat zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige tijdelijke of permanente Oekraïense verblijfsvergunning. De beoordeling vindt plaats door de gemeente.

Afspraak maken

Wij werken volledig op afspraak. Voor de inschrijving kunt u terecht bij Burgerzaken via telefoonnummer 0111 452 000.

Meenemen naar de afspraak:

  • Uw identiteit moet kunnen worden vastgesteld aan de hand van uw Oekraïens identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart).
  • U moet zelf langskomen, iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen. Voor elk persoon geldt dat deze persoonlijk aanwezig moet zijn voor de inschrijving op het gemeentehuis.
  • Toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner/eigenaar, inclusief geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit formulier vindt u via: Verhuizen vanuit het buitenland .
  • Als  u in het bezit bent van originele brondocumenten, bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte,  neemt u deze dan mee naar de afspraak. Hoe deze documenten moeten worden aangeleverd, zodat wij deze kunnen gebruiken voor de inschrijving leest u op de website van Nederland Wereldwijd  .