Veel gestelde vragen en antwoorden

Op dit moment vangen wij vluchtelingen uit Oekraïne op. Dit doen we in lijn met de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die geldt tot 4 maart 2024. Met deze richtlijn hebben vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang, onderwijs en medische zorg en de mogelijkheid tot werken.

Ook hebben wij contact met inwoners van ons eiland die zelf mensen uit Oekraïne opvangen. We kijken hoe wij deze mensen en de mensen die zij opvangen kunnen helpen en bijstaan.

Op dit moment hebben we 1 gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Dit is in het voormalig verpleeghuis Cornelia in Zierikzee. Hier worden zo’n 230 personen opgevangen. Hier komt per 15 februari 2023 een tweede locatie bij. Dit is het voormalig duikhotel De Kabbelaar in Scharendijke. Hier kunnen 50 personen opgevangen worden.

Ook wonen er vluchtelingen uit Oekraïne bij inwoners van de gemeente. Dit gebeurt onder andere in woningen, bijgebouwen of in gebouwen zoals bed en breakfasts. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over deze voorwaarden vindt u in de gedoogregeling.

Neem contact op met SMWO of het Vrijwilligerspunt SD.

Wilt u spullen, kleding of huisraad geven? Dan kan dat via Dorcas of de Ruilwinkel.

Via Vluchtelingenwerk kunt u zich inschrijven voor onder andere huisvesting en het doneren van spullen.

Op onze webpagina staat meer informatie over particuliere opvang en de gedoogregeling met bijbehorende voorwaarden.

Nee, als u bij u thuis mensen uit Oekraïne opvangt krijgt u geen vergoeding van de gemeente of overheid.

Nee, als u een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkeringen, toeslagen of gemeentelijke belastingen. De nieuwe inwoner wordt niet gezien als medebewoner. De kostendelersnorm is niet van toepassing.

Oekraïense vluchtelingen zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De RMO dekt alle zorg uit het basispakket. Ook wordt mondzorg bij acute pijnklachten, brillen en gehoorapparaten, specifieke geneesmiddelen en anticonceptie vergoed.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland.

U kunt hiervoor contact opnemen met SMWO.

Oekraïense vluchtelingen die bij onze gemeente ingeschreven zijn, krijgen leefgeld.

Na inschrijving bij onze gemeente moet de Oekraïense vluchteling een afspraak maken om het leefgeld te regelen. Deze afspraak moet telefonisch of via onze website gemaakt worden.

Met het leefgeld kunnen Oekraïense vluchtelingen eten, kleren of andere persoonlijke spullen kopen. Hoeveel leefgeld iemand krijgt, is afhankelijk van leeftijd en of hij/zij bij een gastgezin woont.

Let op: Oekraïense vluchtelingen die werken hebben geen recht op leefgeld.

Het leefgeld bestaat uit bedragen voor eten, persoonlijke kosten en woonkosten. Ouders ontvangen het leefgeld voor hun minderjarige kinderen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over leefgeld.

Betaling leefgeld

We betalen het leefgeld aan het begin van elke maand.

Een bankrekening openen

Om leefgeld te krijgen, moet een Oekraïense vluchteling een eigen Nederlandse bankrekening hebben. Dan kunnen wij het leefgeld op deze bankrekening uitbetalen. Het bankrekeningnummer kan doorgegeven via e-mail: participatie@schouwen-duiveland.nl. Stuur een kopie of foto van de bankpas mee.

Met een bankrekening kunnen Oekraïense vluchtelingen zelf boodschappen betalen en contant geld opnemen. Ze krijgen dan ook een bankpas. Met een mobiele app kunnen betalingen gedaan worden.

Om een bankrekening te openen is een BSN (registratienummer van de gemeente) en een geldig legitimatiebewijs nodig.

Het openen van een bankrekening kan bij:

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Ze hebben dan geen recht op leefgeld.
Vanaf 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (tewerkstellingsvergunning of TWV) meer nodig.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Ja, Oekraïense kinderen mogen naar school. Zij hebben recht op onderwijs, ongeacht hun verblijfsstatus. Zie informatie op de website van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor taallessen kunnen zij terecht bij het Taalhuis. Zie https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/leren/taalhuis.html

Educentre biedt gratis online opleidingen aan.