Particuliere opvang vluchtelingen

Verlengde gedoogregeling overtreding van ruimtelijke regels als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne door particulieren

Particulieren vangen vluchtelingen uit Oekraïne op. Dit gebeurt onder andere in:

 • de woning,
 • in een vrijstaand bijgebouw of
 • in ruimtes voor Bed & Breakfast.

Dit is in de meeste gevallen in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. Onder andere doordat woningen in onze gemeente slechts bewoond mogen worden door 1 huishouden. Ook is bewoning van een bijgebouw niet toegestaan.

Regeling

Op 20 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze opvang te gedogen. Particulieren krijgen hierdoor de gelegenheid om vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk op te vangen en te huisvesten.

De opvang mag niet in strijd zijn met:

 • regels uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • Woningwet en;
 • bestemmingsplannen.

Voorwaarden:

 1. De gedoogregeling geldt maximaal tot 4 maart 2024. De landelijke regelgeving en/of de actuele situatie kan veranderen.  Op dat moment kan de looptijd worden aangepast.
 2. De gedoogregeling geldt uitsluitend voor opvang in particuliere woningen. Inclusief bestaande bijgebouwen bij dergelijke particuliere woningen en in ruimtes bestemd voor Bed & Breakfast bij particuliere woningen. Deze gedoogregeling geldt niet voor recreatiewoningen.
 3. De ruimtes waar de vluchtelingen worden gehuisvest, moeten voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012. Dit ziet met name toe op eisen ten aanzien van gezondheid, veiligheid en brandveiligheid.
 4. Er mogen uitsluitend vluchtelingen worden gehuisvest die zijn geregistreerd/ingeschreven bij de gemeente Schouwen-Duiveland.
 5. De bewoners verlenen medewerking aan een huisbezoek door medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland.
 6. Er mag door de opvang geen aantasting van de leefbaarheid in de directe woonomgeving ontstaan.
 7. Er mag door de opvang geen overmatige toename van de parkeerdruk in de directe woonomgeving ontstaan.

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. De gemeente, aannemer of bouwadviseur kan u hierover meer informatie geven.

Contactformulier
Inloggen met DigiD Contactformulier met DigiD

U kunt ook een e-mal sturen naar: Oekraine@schouwen-duiveland.nl