Geslachtswijziging aanvragen

Bent u op Schouwen-Duiveland geboren? Dan kunt u aan ons vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. 

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om uw geslacht op uw geboorteakte aan te laten passen zijn:

  • U moet 16 jaar of ou­der zijn.
  • U kunt de aan­vraag al­leen bij ons doen als u in Schouwen-Duiveland ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land? Dan moet u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­vra­gen.
  • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan moet u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag. U moet een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mi­ni­maal 1 jaar in Ne­der­land wo­nen.

Hoe vraag ik een wijziging aan?

U moet een afspraak maken voor de aanvraag. Dat kan via de telefoonnummer (0111) 452 000.

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte moet u persoonlijk aanvragen. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Een ander kan dit niet voor u doen.

Tijdens de aanvraag kunt u uw voornaam of voornamen kiezen die u wilt hebben na uw geslachtswijziging. Wij zetten deze op uw geboorteakte.

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs.
  • Een ver­kla­ring van een aan­ge­we­zen des­kun­di­ge.

Aangewezen deskundigen

Op dit moment zijn aangewezen:

  • het Ken­nis- en Zorg­cen­trum voor gen­der­dy­sfo­rie van het VU me­disch cen­trum (VUmc) in Am­ster­dam;
  • het Gen­der­team van het Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum Gro­nin­gen (UMCG) in Gro­nin­gen;
  • het Gen­der­team van het Cu­ri­um en Leids Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum (LUMC) in Lei­den.

De aanwijzing van andere deskundigen gebeurt bij het CIBG. De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register.

Wat gebeurt er als ik mijn verzoek heb gedaan?

Wij wijzigen uw geslacht op uw geboorteakte. Als het nodig is, geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont.

Daarna wordt uw geslacht aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren. Wilt u ze terug hebben? Dan maken wij ze eerst ongeldig.

Wat kost een geslachtwijziging?

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. Maar u moet wel een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs zijn.