Bedrijven en verenigingen

Investeringssubsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023. Meer informatie kunt u vinden op www.rvo.nl.

Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat per januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog wel terecht bij ISDE.

Stimulering duurzame energie productie en klimaattransitie

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

Voor meer informatie zie www.rvo.nl.

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten?
De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Helaas is de subsidie voor 2023 al uitgeput. Waarschijnlijk zal er in 2024 weer een nieuwe rond zijn. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava.

Duurzaamheidsvouchers voor bedrijven

Om bedrijven te stimuleren duurzamer te worden heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsadviezen voor bedrijven. Er zijn twee verschillende duurzaamheidsadviezen beschikbaar namelijk:

  • Een duurzaamheidsadvies van € 1500 voor bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 kWh en/of een hoger gasverbruik dan 25.000 m3.
    De gemeente vergoedt 85% van dit bedrag
  • Een duurzaamheidsadvies van € 1.000,00 voor bedrijven met een energieverbruik lager dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas.
    De gemeente vergoedt 100% van dit bedrag.

Wilt u een duurzaamheidsadvies aanvragen dan kunt u een e-mail sturen naar info@nmesd.nl.

Ondersteuningsprogramma duurzaamheid voor stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen die willen verduurzamen kunnen een voucher van maximaal € 1500 aanvragen voor ondersteuning. Deze ondersteuning kan bestaan uit advies, ondersteuning bij aanvragen van subsidies en / of ondersteuning in de uitvoering.

Innovatievoucher voor recreatie

Informatie volgt.

Jaarlijks Duurzaam Ondernemen Prijs

Om ondernemers te stimuleren de CO2-uitstoot te verminderen, organiseert de gemeente samen met Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD) en NME Schouwen-Duiveland (NME SD) de Duurzaam Ondernemen Prijs Een prijs van maar liefst € 10.000!

Meer weten ? Kijk dan op nmesd.nl/ons-aanbod-voor-ondernemers.

Milieubarometer

De gemeente Schouwen-Duiveland biedt bedrijven een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan.
De Milieubarometer is een waardevol hulpmiddel bij het besparen op energie en verminderen van milieubelasting.
Na het invullen van het energieverbruik en andere milieugegevens van uw bedrijf of organisatie, vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken. Het laat zien waar het meeste te besparen is en wat zinvolle maatregelen zijn.

Wat biedt de Milieubarometer? 

  • Een nulmeting en vergelijking met branchegenoten in grafieken en kengetallen.
  • Een CO2-footprint.
  • Een actielijst om milieu en kosten te sparen n te controleren of u voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Online-help en telefonische helpdesk.

Met de Milieubarometer bent u aantoonbaar milieu- en klimaatbewust bezig.

Meer weten of de milieubarometer invullen? Kijk dan op: www.milieubarometer.nl.

Klimaatontzorgingsprogramma (KLIMOP) Zeeland

De Provincie Zeeland helpt eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed bij de verduurzaming van gebouwen met het Klimaatontzorgingsprogramma (KlimOp).
Het budget voor 2023 is helaas uitgeput. Meer informatie is te vinden op www.zeeland.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/klimop.

Verduurzamen van uw monument

Waardevolle informatie over onder andere subsidie- en andere mogelijkheden om uw monument te verduurzamen vindt u op www.monumenten.nl en www.erfgoedzeeland.nl.

Het Restauratiefonds verstrekt tijdelijk een vergoeding voor de kosten van een duurzaamheidsadvies (www.restauratiefonds.nl).

Het duurzame monumentenpaspoort Erfgoed Zeeland komt voor deze vergoeding in aanmerking. Bij het Restauratiefonds kunt u voor het verduurzamen van rijksmonumenten ook een laagrentende lening aanvragen (www.restauratiefonds.nl).

Stimuleringslening duurzaamheid bedrijven en verenigingen

Kijk voor de volledige tekst op pagina: Duurzame regelingen voor bedrijven.

Energiebespaarlening

Het warmtefonds heeft aantrekkelijke leningen voor energiebesparende maatregelen voor particulieren en VVE’s. Voor meer informatie zie www.warmtefonds.nl

BNG Duurzaamheidsfonds

Sportlening

Sportverenigingen kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een Sportlening aanvragen van € 10.000 tot € 1.000.000 voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds Sport kan dit tegen een aantrekkelijke rente.

Meer informatie is te vinden op www.bngduurzaamheidsfonds.nl/leningen/sportlening.

Maatwerklening

Ondernemers met een maatschappelijk doel kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds een Maatwerklening aanvragen van € 100.000 tot € 250.000 voor projecten, producten of diensten die bijdragen aan een duurzaam Nederland.

Meer informatie is te vinden op www.bngduurzaamheidsfonds.nl/leningen/maatwerklening.

Energie Investerings Aftrek (EIA)

De Nederlandse overheid stimuleert ondernemers om energiebesparende investeringen te doen.
Ondernemers mogen daarom gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiervoor komen naast ondernemers ook overheids-ondernemingen, stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn in aanmerking.
De RVO hanteert een lijst met duurzame technieken waarvoor u als ondernemer subsidie kunt krijgen. Van deze investeringen kunt u 45,5 % aftrekken van de fiscale winst. 

Voor meer informatie zie www.rvo.nl.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Variabele Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek en de Variabele Afschrijving Milieu-investeringen zijn subsidies van de overheid om milieuvriendelijke producten en/of bedrijfsmiddelen te stimuleren. Hiervoor komen dezelfde ondernemers in aanmerking als voor de EIA. De RVO hanteert voor deze producten en middelen een Milieulijst. Van de investeringen die vallen onder de MIA kunt u 36 % aftrekken van de fiscale winst. Van investeringen die vallen onder de VAMIL kunt u tot 45 % aftrekken van de fiscale winst. 

Voor meer informatie zie www.rvo.nl.

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen?
Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

Voor meer informatie zie www.rvo.nl.