Wat gaan we daarvoor doen?

Wonen/werken/verblijven

  • Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen aan wettelijk kader
    Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen wij aan de hand van de risicokaart. Daarmee bepalen wij of er in de directe omgeving van de ontwikkeling risico’s zijn. Bijvoorbeeld een opslagtank of een transportroute voor gevaarlijke stoffen.
  • Oplossen van knelpunten
    Zie voor informatie: milieuklachten.

Eigen organisatie

  • Risicocommunicatie
    De Risicokaart geeft inzicht in welke risico’s er zijn in uw omgeving. Bijvoorbeeld de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen.