Wat gaan we daar voor doen?

Wonen

 • Bodemkwaliteit afgestemd op functie
  We zorgen we dat bodemkwaliteit is afgestemd op functie. Bij nieuwe ontwikkelingen stellen we als uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem.  Bodeminformatie, stellen we gratis voor iedereen online beschikbaar.
  Bodeminformatie over overige bodemonderwerpen: kaarten.zeeland.nl
 • Goed bodem en ondergrond beheer
  We zorgen voor een goed bodem en ondergrond beheer. We zorgen met ons bodembeleid ervoor dat de bodemkwaliteit niet verslechterd door grondverzet (bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden).
 • Bodemenergie
  In het kader van de energietransitie helpen wij initiatiefnemers om inzicht te krijgen of bodemenergie mogelijk is.
   

Werken/verblijven

 • Niet gesprongen explosieven
  Door het hebben van beleid en kaarten rondom het thema “niet gesprongen explosieven” faciliteren we ontwikkelaars in het voorkomen van het ongecontroleerd exploderen van ontplofbare oorlogsresten.
 • Opsporing ontplofbare oorlogsresten

Eigen organisatie

 • Bodeminformatie
  Bodeminformatie, stellen we gratis voor iedereen online beschikbaar.
  Bodeminformatie over overige bodemonderwerpen is te vinden op kaarten.zeeland.nl