Publieke openbare oplaadpunten

De gemeente Schouwen-Duiveland probeert het vervoer op het eiland duurzaam te maken. We doen dit onder andere door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren. In de Integrale Laadvisie “Schouwen Duiveland Elektrisch” (op te vragen via: duurzaam@schouwen-duiveland.nl)is de strategie neergelegd om tijdig een dekkende, toegankelijke, betaalbare, betrouwbare en veilige netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te realiseren. Het basisnetwerk van publieke oplaadpunten is te zien in de Strategische plankaart Openbaar Laden Schouwen-Duiveland.

De huidige al gerealiseerde openbare publieke oplaadpunten zijn te zien via www.oplaadpalen.nl

Voor het aanvragen van laadpalen kijk op pagina 'Aanvraag laadpalen en duurzame mobiliteit'.