Aanvraag laadpaal en duurzame mobiliteit

De gemeente Schouwen-Duiveland probeert het vervoer op het eiland duurzaam te maken. We doen dit onder andere door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.

Aanvragen laadpaal via Den Hartog Charging

Den Hartog Charging is dé aanbieder van laadpalen in de publieke ruimte in de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij vinden het belangrijk dat er een landelijk dekkend netwerk komt voor EV-gebruikers, daarom zetten zij zich samen met de Gemeente Schouwen-Duiveland in om zo snel mogelijk ook een laadpaal te realiseren in úw wijk! Heeft u vragen over uw aanvraag of over de te plaatsen laadpaal?
Bel (0184 66 12 75) of mail (info@denhartogcharging.com)  Den Hartog Charging gerust!

Aanvragen laadpalen bij Agri SnelLaad

Wilt u in uw buurt een laadpaal voor uw elektrische voertuig? Dan kunt u terecht bij https://agrisnellaad.nl/. Deze organisatie dient dan bij ons een verzoek in voor het plaatsen van een laadpaal . Als gemeente plaatsen we zelf geen laadpalen.

Aanvragen laadpalen via Park&Charge

Ook werken we als gemeente samen met Park&Charge.

Park&Charge is een Nederlandse laadpaalexploitant, oftewel een CPO (Charge Point Operator). CPO’s gaan over het plaatsen, exploiteren en het beheren van laadpalen voor elektrische voertuigen. Park&Charge wil elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk maken, overal, door in hoog tempo laadpalen te plaatsen door heel Nederland. Daarmee speelt het in op de sterk groeiende vraag naar laadpalen. Ook draagt ze daarmee bij aan de doelstelling van de regering om in 2030 2,4 miljoen openbare laadpunten te hebben.

Samen met Park&Charge bepalen we als gemeente op basis van data wat de beste plekken zijn om openbare laadpalen te plaatsen. Dit doen we zowel voor onze inwoners als voor toeristen die ons eiland bezoeken. Het aantal elektrische rijders neemt toe. Daarom is het belangrijk om voldoende openbare laadvoorzieningen te hebben.

Het aanvragen van een laadpaal kan via de website van Park&Charge.

Locaties laadpalen

We hebben in onze laadvisie locaties aangewezen waar mogelijk  laadpalen kunnen komen. Krijgen we een verzoek voor laadpaal op locatie die niet door aangewezen is? Dan bekijken we of dit mogelijk is. Houd er rekening mee dat dit enige tijd kan duren.

Vragen over laadpalen

Ik kan voor mijn auto een laadpaal krijgen. Maar hoe zit dat als ik zelf geen oprit of plek heb?

In dat geval kunt u alleen op gemeentegrond een laadpaal laten plaatsen. Wilt u een oplaadpunt in de openbare ruimte?  Dan kunt u  een verzoek indienen bij een AgriSnellaad. Het is namelijk niet toegestaan dat inwoners zelf kabels over of onder de openbare weg leggen of een kabelgoot voor een laadpaal aanbrengen. Dit mag niet vanwege eventuele aansprakelijkheid., Bijvoorbeeld als iemand over een kabel valt. Bovendien zijn alle kabels en leidingen die in de grond in Nederland liggen opgenomen in een databank. Bij graafwerkzaamheden is dan na te gaan welke kabels er in de grond liggen. Kabels die door particulieren zijn aangelegd zijn niet in deze databank opgenomen.

Hoeveel tijd zit er tussen het aanvragen van en het plaatsen van een laadpaal?

Houd er rekening mee dat een laadpaal ongeveer zes maanden na het aanvragen geplaatst wordt. Ook is het goed om te weten dat AgriSnellaad pas met een aanvraag aan de slag kan gaan als er een geldig eigendoms- of leasecontract van het voertuig bij zit. Zodra zij het contract hebben, doen zij een aanvraag bij de gemeente.

Waar moet ik opladen zolang er nog geen laadpaal bij mij in de buurt is?

Dan vragen we u tot die tijd een andere laadpaal in de buurt te gebruiken.

Wat als de dichtstbijzijnde laadpaal druk bezet is?

Als een laadpaal vaak bezet is kunt u AgriSnellaad vragen een extra laadpaal te plaatsen.

Platform duurzame mobiliteit Zeeland

Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg helpt projecten over mobiliteit op Schouwen-Duiveland (verder) op weg. Het zoekt naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen, om te komen tot een eilandelijk mobiliteitsnetwerk. Het platform is een samenwerking tussen de gemeente, provincie Zeeland en lokale initiatiefnemers op Schouwen-Duiveland.