Lening Duurzaam en Langer Thuis

Wilt u als woningeigenaar uw pand verduurzamen of wilt u uw woning levensloop bestendig maken? En wilt u hiervoor geld lenen tegen een lage rente? Dan kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een laagrentende lening afsluiten. Hier hebt u een toewijzingsbesluit van de gemeente voor nodig. Meer informatie over deze regeling en hoe u deze kunt aanvragen leest u hieronder.

Lening met lagere rente

De lening Duurzaam en Langer Thuis is een lening met een lage rente die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verduurzaming of levensloopbestendig maken van uw woning. Wij hebben hiervoor € 500.000,00 beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De SVn verstrekt en beheert de leningen. Wij kunnen de looptijd en de rente zelf bepalen.

Binnen de lening Duurzaam en Langer Thuis kunt u gebruik maken van drie verschillende leningen namelijk:

  1. De consumptieve lening is een lening waarbij geen hypotheek wordt gevestigd waardoor er geen sprake is van onderpand. Het minimale bedrag wat geleend kan worden is € 2.500 en het maximale bedrag is € 35.000. De rente voor 2024 is 1,6 %.
  2. De hypothecaire lening is een lening waarbij een hypotheek wordt gevestigd en de woning het onderpand is. Inschrijving is bij de notaris waardoor aansluitkosten hoger zijn. Het minimale bedrag wat geleend kan worden is € 2.500 en het maximale bedrag is € 50.000. De rente voor 2024 is 1,6 %.
  3. De  verzilverlening is een hypothecaire lening waarbij een hypotheek wordt gevestigd en de overwaarde van de woning onderpand is. Verzilverlening is specifiek voor de doelgroep 58+ (10 jaar voor pensioengerechtigde leeftijd) die geen of moeilijk toegang hebben tot andere leningen en een overwaarde hebben op het huis. Bij de verkoop van het huis wordt de lening afgelost. Het minimale bedrag wat geleend kan worden is € 2.500 en het maximale bedrag is € 50.000. De rente wordt door SVn bepaald bij afsluiting.

U kunt de lening Duurzaam en Langer Thuis aanvragen voor:

  1. De bouwkundige en domotica aanpassingen (huisautomatisering of smarthomes) bijvoorbeeld traplift, mantelzorgwoning, inloopdouche. Zie verder de lijst van maatregelen in bijlage 1 van de verordening.
  2. De duurzaamheidsmaatregelen bijvoorbeeld: zonnepanelen, isolatie, etc. Zie verder lijst van maatregelen in bijlage 2 van de verordening.
  3. Maatregelen om gebreken aan het casco van de woning op te heffen, bijvoorbeeld funderingen of aanpassen van technische installaties. Bij het nemen van deze maatregelen dienen tenminste ook 2 maatregelen te worden genomen ten behoeve van het verduurzamen of levensloopbestendig maken van de woning.

Meer informatie?

Meer informatie over de stimuleringslening en de maatregelenlijst is te vinden in de Verordening Lening Duurzaam en Langer Thuis.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een lening bestaat uit deze stappen:

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente.

U kunt een toewijzingsbesluit aanvragen via de aanvraagknop onder deze tekst. Hiervoor moet u inloggen met DigiD en het formulier invullen. U hebt hiervoor de volgende bijlagen nodig:

  • De te treffen maatregelen.
  • Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
  • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Benodigde vergunningen (via de gemeentelijke website schouwen-duiveland.nl kunt u vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen).

We beslissen binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn.

Met het toewijzingsbesluit dat u van ons ontvangt, kunt u vervolgens de stimuleringslening bij de SVn aanvragen.

Stap 3: Indienen facturen na uitvoeren maatregelen.

Wanneer de activiteiten zijn uitgevoerd dient u de facturen in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de facturen en stuurt deze door naar SVn.

Hebt u een vraag?

Hebt u een vraag? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

Aanvragen toewijzingsbesluit