Omgevingsvergunning, uitrit of uitweg maken

Wilt u een uitrit/uitweg maken of veranderen? Bijvoorbeeld vanaf een garage naar de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Dit staat bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening Schouwen-Duiveland. Hier voorkomen we dat mensen op willekeurige plaatsen uitritten/uitwegen maken.

Online aanvragen

Wilt u een uitrit/uitweg maken of veranderen? Dan kunt u online een vergunning aanvragen.

Vergunning aanvragen

Kosten

Een omgevingsvergunning kost 2,6 % van de bouwsom met een minimum van € 208.

Uw aanvraag vooraf laten toetsen

Wilt u een omgevingsvergunning voor een uitrit/uitweg aanvragen? Dan is het goed om te weten dat u uw aanvraag vooraf kunt laten toetsen door onze afdeling Ruimte en Milieu. Meer informatie hierover vindt u bij Omgevingsvergunning, vooroverleg.

Er zijn regels opgesteld die bepalen in welke gevallen een uitrit/uitweg wel of niet aangelegd mag worden. Deze regels vindt u in de “Beleidsregels inzake het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen 2021”.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een uitrit/uitweg kijken we of dat ten koste gaat van de bruikbaarheid of veiligheid van de weg. Bij de bescherming van groenvoorzieningen is van belang of voor het maken van een uitrit/uitweg een (gedeelte van een) gemeentelijk plantsoen moet wijken. Ook kijken we of bijvoorbeeld een gemeentelijke plantsoen weggehaald moet worden of dat de uitrit/uitweg niet ten koste van een openbare parkeerplek gaat.  

Als gemeente maken of veranderen we de uitrit/uitweg. Het materiaal en de constructie moet zijn afgestemd op omliggende materiaalsoorten en constructies. De aanvrager betaalt alle kosten voor de aanleg van de uitrit/uitweg. Hebt u een omgevingsvergunning voor een uitrit/uitweg gekregen? Dan berekent onze hoofdaannemer de kosten voor aanleg. Als u akkoord bent met de kosten, start de aannemer met de werkzaamheden. 

De kosten voor onderhoud van de uitrit/uitweg vanaf de erfgrens tot de rijbaan, is voor rekening van de vergunninghouder.