Bodeminformatie opvragen

Wilt u weten of er op een perceel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden? Bijvoorbeeld bodemonderzoek of dat er een brandstoftank heeft gelegen. Dan kunt u het bodeminformatiesysteem raadplegen. Bodeminformatie van de gemeente is openbaar en kan gratis worden ingezien.

Bodeminformatie kan nodig zijn bij de aanvraag van een vergunning, bij het verrichten van graafwerkzaamheden of bij aan- en verkoopsituaties.

Indien u niet de informatie gevonden hebt waar u naar op zoek was, kunt u een informatieverzoek indienen.