Informatieverzoek ruimtelijke omgeving

In onze fysieke omgeving vinden een hoop activiteiten plaats. Om dit in goede banen te leiden hebben wij de verplichting een ruimtelijk beleid te voeren. Dit gebeurt onder andere in bestemmingsplannen, visies en verordeningen. Deze informatie is voor een groot deel digitaal te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en overheid.nl.

Oudere bestemmingsplannen zijn echter nog niet digitaal beschikbaar, maar zijn wel bij ons te verkrijgen.

U kunt informatie opvragen over een object of perceel. Denk hierbij aan bodem, bestemmingsplan of monumentale status.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Kosten

Product Prijs
Informatieverzoek (per object/perceel) gratis