Klacht

Omschrijving

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Een goede klachtbehandeling hoort daar bij.

De klachtenregeling van de gemeente is alleen voor klachten over een gedraging. Dit zijn klachten over de manier waarop u bent behandeld door (een medewerker van) de gemeente Schouwen-Duiveland.

Waarover kunt u geen klacht indienen

  • iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd
  • een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt instellen. Dat kunt u doen via 'Bezwaar maken'
  • gemeentelijk beleid
  • mankementen in uw woonomgeving, deze kunt u melden bij de Servicelijn

Hoe werkt het?

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Neem dan eerst telefonisch contact op met de klachtencoördinator via het telefoonnummer (0111) 452 000. We bekijken dan samen hoe we u het beste kunnen helpen.

Om een klacht in te dienen, klikt u op de knop 'Indienen' in het rechtermenu op deze pagina.

De klachtencoördinator beoordeelt hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. Na overleg met de leidinggevende van degene waarover wordt geklaagd ontvangt u een reactie. Als u niet tevreden bent met de uitkomst kunt u daarna de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie. In dat geval ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw klacht. Vindt u de klacht dan nog steeds niet voldoende behandeld, dan kunt u een verzoek indienen bij de Zeeuwse Ombudsman.

U ontvangt van ons binnen 6 weken een reactie op uw klacht. Als de klachtencommissie om advies is gevraagd geldt een termijn van 10 weken. Deze termijnen kunnen zo nodig verlengd worden.