Veel gestelde vragen over afval

Op de website 'afvalkalender.schouwen-duiveland.nl' ziet u op welke dagen we welke rolemmers legen.

In de handige 'Afval Schouwen-Duiveland' vindt u ook de afvalkalender. Deze app kunt u downloaden in de Play Store of App Store.

We vragen u om uw rolemmer voor 07.30 uur buiten te zetten.  

Op de afval website of in de app ziet u welk afval in welke rolemmer moet.

We vragen u uw rolemmer met de voorkant/opening richting de straat neer te zetten. Ook vragen we u de rolemmer zo vol mogelijk neer te zetten. Het deksel van de rolemmer moet wel helemaal dicht zijn.
De afstand tussen de rolemmers onderling en tussen de rolemmers en andere objecten moet minimaal 50 cm bedragen.
De rolemmer mag niet achter een obstakel of andere rolemmer staan.

Plastic afval weegt niet veel. Daarom kan zelfs een volle rolemmer met plastic afval en drankkartons bij veel wind snel omwaaien. Als u een steen of baksteen tegen de wielen zet, waait de rolemmer minder snel om. Op de foto ziet u hoe u dit kunt doen.

Bij heel veel wind kunt u er ook voor kiezen uw plastic rolemmer niet buiten te zetten. U kunt uw plastic afval dan ook nog bij de grote containers bij de supermarkten brengen.

Wilt u een extra groene rolemmer voor GFT afval? Dan kunt u bellen met ons Serviceteam. Het telefoonnummer is (0111) 452 000.

Een extra rolemmer voor plastic afval en drankkartons kunt u helaas niet krijgen. 

U kunt alleen een extra grijze rolemmer voor restafval krijgen als u op Schouwen-Duiveland een vakantiewoning hebt. Ook voor de 2e grijze rolemmer geldt dat u moet betalen voor elke keer dat u deze laat legen.

U ziet bij 'Afvalinzameling' wat u hiervoor moet betalen.

U mag geen huishoudelijk restafval bij de milieustraat brengen. Dit soort afval moet in uw grijze rolemmer of in de ondergrondse container. Dit doen we omdat het scheiden van afval belangrijk is. 

De medewerkers van de milieustraat kunnen controleren welk afval u daar brengt.

Hebt u zelf geen groene rolemmer voor GFT afval? Dan kunt u uw GFT afval bij de milieustraat brengen.

We begrijpen dat de grijze rolemmer door luiers snel vol is. Neem in dat geval contact op door te bellen naar telefoonnummer (0111) 452 111.

We denken graag met u mee over een oplossing. Bijvoorbeeld door u een extra rolemmer te bieden.

De kosten die u voor afvalinzameling betaalt, bestaan uit 2 delen. U betaalt een vast jaar bedrag. Ook betaalt u een bedrag voor het totaal aantal keer dat we uw grijze rolemmer legen.

Om dit goed bij te houden, heeft de grijze rolemmer een chip. Deze chip registreert elke keer dat wij uw rolemmer legen. Let op! Heeft een grijze rolemmer geen chip? Dan legen we deze rolemmer niet. 

Kan de chip zien hoeveel afval in de grijze rolemmer zit?

Nee, dat kan niet. De chip ziet of weegt niet hoeveel afval in een grijze rolemmer zit. Met de chip houden we alleen bij hoe vaak u de grijze rolemmer door ons laat legen.

Een ondergrondse container registreert alleen een storting als de klep helemaal open is geweest. Hebt u alleen uw pasje ervoor gehouden? Dan telt dit niet als een storting.

Nee, een pas voor een ondergrondse afvalcontainer is gekoppeld aan een adres. Het is dus niet gekoppeld aan de persoon die op dat adres woont.

Gaat u verhuizen? Dan kunt u uw pas voor de ondergrondse container aan de nieuwe bewoner geven. We raden u aan dit pas te doen als u officieel op een ander adres staat ingeschreven. Hebt u een vraag? Bel dan met ons Serviceteam op telefoonnummer (0111) 452 111.

Ja, u bent verplicht om uw afval te scheiden. Volgens landelijke regels hebben we dit vastgelegd in de afvalstoffenverordening van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Restafval is het afval dat in de grijze rolemmer gaat. Hier zit vaak nog veel materiaal in dat opnieuw gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan plastic, blik of drankkartons. Het opnieuw gebruiken van afval is goed voor het milieu. Ook zorgt het voor lagere verwerkingskosten. Het verwerken van restafval is namelijk duur. 

Daarom hebben we op Schouwen-Duiveland sinds 2018  ‘Afval scheiden loont’. Een manier van afvalinzameling waarmee we – samen met u – het restafval willen terugbrengen van 300 naar 100 kilo per inwoner.

Bij 'Afvalinzameling' ziet u wat u voor de inzameling van afval moet betalen.

De tarieven voor afvalinzameling zijn om verschillende redenen hoger. De kosten voor het verwerken van afval zijn gestegen. Ook ontvangen we als gemeente minder vergoeding voor het afval dat opnieuw gebruikt kan worden. Toch kunt u nog steeds geld besparen door uw afval goed te scheiden. Want als u minder restafval hebt, hoeft u minder vaak uw rolemmer buiten te zetten of afval in de ondergrondse container te doen. 

Wettelijk is het zo dat als er iemand op een perceel woont, dit als een woning geldt. Dan bent u verplicht om afvalstoffenheffing te betalen. Ook als u uw afval niet door ons laat inzamelen. 

Bij de woning hoort dan ook:

  • een rolemmer met grijs deksel voor restafval;
  • een rolemmer met oranje deksel voor plastic afval en drankkartons;
  • en een groene rolemmer voor GFT afval.

Hebt u vragen? Bel dan met ons Serviceteam op telefoonnummer (0111) 452 111.