Vrijwilligersverzekering, schade melden

Wij hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten. Het doel van de verzekering is de risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk af te dekken.

Voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering, de brochure, het overzicht van de verzekerde sommen alsmede de polisvoorwaarden, verwijzen wij u naar de website van Centraal beheer.

Voor welke vrijwilliger?

 • Iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. De vrijwilliger die onder deze definitie valt is verzekerd.
 • Deze verzekering is niet voor stagiaires in het kader van maatschappelijke stage, vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.
Inloggen met DigiD Schade melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Schade melden

De verzekering

Waarvoor is de vrijwilliger verzekerd?

 • Ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen voor vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheid voor vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheid voor rechtspersonen (verenigingen en stichtingen).
 • Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwillige bestuurders van verenigingen en stichtingen.
 • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen (letselschade en schade motorvoertuigen van vrijwilligers).
 • Rechtsbijstand voor vrijwilligers.

Verder geldt dat:

 • vooraf aanmelden niet nodig is;
 • er geen leeftijdsgrens geldt;
 • de verzekering ook bij eenmalige activiteiten geldt;
 • geen minimum aantal uren verplicht is;
 • geen urenregistratie noodzakelijk is;
 • er ook dekking is bij buurtactiviteiten en religieuze activiteiten.

Komt deze verzekering in plaats van andere ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen?

Hierover geven wij geen advies. Het is verstandig dat de vrijwilliger advies vraagt aan zijn verzekeraar voordat hij eventueel de huidige verzekering opzegt.

Wij beoordelen of de activiteiten in opdracht van een vrijwilligersorganisatie zijn verricht. De verzekeraar toetst de schade en stelt het recht op een schadevergoeding vast.