Beschermd wonen

Voor wie is beschermd wonen?

Als mensen door psychische en/of psychosociale problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen zij een tijdelijk verblijf krijgen. Dit kan in een instelling of wooninitiatief. Dit heet beschermd wonen.

Wat is beschermd wonen? 

Beschermd wonen betekent wonen in een stabiele omgeving. Bij beschermd wonen krijgt iemand ondersteuning bij de dagelijkse regelmaat en activiteiten. 

Hoe is beschermd wonen geregeld?

Vanaf 1 januari 2022 wordt beschermd wonen geregeld via de gemeente waar de persoon zelf woont. Dit gaat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op die manier is er een betere aansluiting bij het zorgaanbod in de woonomgeving van de persoon zelf. Als gemeente onderzoeken we eerst samen met de persoon zelf of beschermd wonen nodig is. Bij dit onderzoek is het mogelijk om een team van onafhankelijke experts om hulp te vragen. Zo zorgen we samen dat de persoon de juiste ondersteuning krijgt. 

Vragen?

Hebt u vragen over beschermd wonen? Neem dan gerust contact op met het loket Samenleving en zorg op telefoonnummer (0111) 452 280. Het loket is maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur bereikbaar.